Sign In

Juha Kokkonen, Senior Expert

 

Toimin erityisasiantuntijana Eurofins Expert Services Oy:n vauriot ja tuoteturvallisuus -liiketoiminta-alueella. Substanssiosaamiseni on kemiallinen analytiikka. Tyypillisesti teen esimerkiksi ongelmanratkaisutyyppistä analytiikkaa, jossa asiakkaan tuotteessa / prosessissa löytyy joitain vierasaineita (esim. sakkaa, virhehajuja jne.), joiden koostumus täytyy selvittää. Lisäksi teen mm. elintarvikepakkausten tuoteturvallisuuteen ja viranomaisrekisteröinteihin liittyvää analytiikkaa sekä menetelmänkehitystä asiakkaan tarpeisiin.

Tyypillinen työpäivä koostuu laboratoriotyöskentelystä (näytteiden esikäsittely ja analyysit), mittaustulosten käsittelystä ja tulkinnasta sekä tutkimusselosteiden laatimisesta. Lisäksi laadin tarjouksia ja vastaan asiakkaiden analyysipyyntöihin. Menetelmänkehitystoimeksiannoissa laadin lisäksi tutkimussuunnitelmia toimeksiantojen suorittamista varten.

Eurofins Expert Services Oy:n vahvuus on, että täältä löytyy laaja-alaista osaamista ja asiantuntemusta, joihin voi tarvittaessa tukeutua. Jos asiakkaalla on kokonaisvaltaisempi tutkimustarve johonkin asiaan liittyen, niin meillä on hyvät mahdollisuudet tarjota kokonaisuus ”yhden luukun” periaatteella.

Henkilökohtaisesti työtehtäväni ovat mielenkiintoisia toimeksiantojen erilaisuuden takia. Analysoitava näyterepertuaari on hyvin laaja ja näytteet ovat usein uniikkeja, joskus hyvin haastaviakin. Tällöin pystyy käyttämään omaa kokemustaan, osaamistaan ja mielikuvitustakin näyteanalyyseihin ja toimeksiantoihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Mielenkiintoista on myös oppia tuntemaan muiden liiketoiminta-alueiden töitä ja ihmisiä, heidän asiantuntija-apuaan voi käyttää myös omissa toimeksiannoissaan.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00