Sign In

Akkreditoinnit - Yli 1000 akkreditoitua standardia!

 

​​​​​​​​​​​​  ​​​​​


Eurofins Expert Services Oy:n testaus-, kalibrointi-, tarkastus- ja sertifiointipalvelut on oleellisilta osin akkreditoitu kansallisen  akkreditointielimen, FINASin toimesta. 


Akkreditoidut tarkastus-, kalibrointi-, sertifiointi- ja testaustoiminnot

Tarkastuslaitokset (EN ISO/IEC 17020)

​Akkreditointitunnus​Pätevyysalue​Lisätiedot
I006 1.01
​Puutuotteiden tarkastus
​I006 1.02
​Muovituotteiden tarkastus
​I006 1.03​Ilmoitettu laitos; huvivenedirektiivi​Moduulit A1, C1
ks. myös S017 1.08, moduulit B, D, E, F, G
Koko pätevyysalue no 0537
​I006 1.04​Betoniterästen, jänneterästen ja raudoitteiden tarkastus
​I006 1.06​ISA turvallisuusarviointi
​I006 1.07​Turvallisuuteen liittyvät laitteet ja järjestelmät
I006 1.08​Ympäristöteknologian tod​entaminen

Kalibrointilaboratoriot (EN ISO/IEC 17025)

​Akkreditointitunnus ​Pätevyysalue Lisätiedot
​K024 1.01​Aineenkoetuskoneiden kenttäkalibrointi
- voima
- pituus

Ei-automaattisten vaakojen kenttäkalibrointi
Iskuvasaroiden kenttäkalibrointi
Kovuusmittareiden kenttäkalibrointi
​K024 1.02​Kalibrointi; tarkkuusalkometrit
​K024 1.03​
​Kalibrointi; nopeusmittaustutkat


Järjestelmäsertifiointi (EN ISO/IEC 17021)

​​Akkreditointitunnus ​Pätevyysalue Lisätiedot
​S021​Laatujärjestelmät ISO 9001
Ympäristöjärjestelmät ISO 14001
Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät ISO 18001
Terveyden huollon laitteet ja tarvikkeet ISO 13485
S021
​Ilmoitettu laitos;
Lääkinnälliset laitteet
In vitro diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet
​ks. myös S017 1.09
Koko pätevyysalue no 0537​


Tuotesertifiointi (EN ISO/IEC 17​065)

Akkreditointitunnus ​Pätevyysalue Lisätiedot
S017 1.01​Rakennustuotteiden sertifiointi
S017 1.02
​Ilmoitettu laitos; rakennustuoteasetusNo 0809​  
Ilmoitettu sertifiointilaitos (system 1, 1+, 2+ FPC))

Testauslaboratoriot (system 3) esitetty pätevyysalueen liitteissä: 
​S017 1.03​Ilmoitettu laitos ATEX-direktiivi
Räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettujen sähkölaitteiden sertifiointi
No 0537
​S017 1.04​Ilmoitettu laitos; laivavarustedirektiiviNo 0809​
​S017 1.05​Ilmoitettu laitos; rautatiedirektiivi​No 0537​​​
​S017 1.06
​Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä
- tyyppihyväksyntä
- varmennustodistukset
- laadunvalvonnan varmentaja
​S017 1.07
​Ilmoitettu laitos; konedirektiivi​No 0537
S017 1.08
​Ilmoitettu laitos; huvivenedirektiivi​Moduulit B, D, E, F, G, C1
ks. myös I006 1.03 moduulit A1, C1
Koko pätevyysalue no ​0537
​S017 1.09​​Ilmoitettu laitos;
Lääkinnälliset laitteet
In vitro diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet
​ks. myös S021
Koko pätevyysalue no 0537​

​​

Testauslaboratoriot (EN ISO/IEC 17025)​

​Akkreditointitunnus ​​​Pätevyysalue Lisätiedot
T001 1.01​Betonin testaus
T001 1.03
​Puutuotteiden testaus
Ilmoitettu laitos; rakennustuoteasetus
​Ilmoitettu testauslaboratorio (system 3)
Ilmoitettu sertifiointilaitos, ks. S017 1.02
Koko pätevyysalue No 0809
​T001 1.04​Raudoitteet
Kattoturvatuotteet
Ajoneuvojen vetolaitteet
Alleajosuojat
​Ilmoitettu testauslaboratorio (system 3)
Ilmoitettu sertifiointilaitos, ks. S017 1.02
Koko pätevyysalue No 0809 
T001 1.05
​Lasituotteet
Ikkunat
Ovet
Terassilasitukset
​Ilmoitettu testauslaboratorio (system 3)
Ilmoitettu sertifiointilaitos, ks. S017 1.02
Koko pätevyysalue No 0809 
T001 1.06
​Lämmön- ja vedeneristeet​Ilmoitettu testauslaboratorio (system 3)
Ilmoitettu sertifiointilaitos, ks. S017 1.02
Koko pätevyysalue No 0809 
T001 1.07
​Muovit ja muoviputket
Vesi- ja viemärilaitteet
Saostuskaivot, pienpuhdistamot ja pumppaamot
Kupariputket
Kaukolämpöputket
​Ilmoitettu testauslaboratorio (system 3)
Ilmoitettu sertifiointilaitos, ks. S017 1.02
Koko pätevyysalue No 0809 
​T001 1.08​Akustiikka; kanavaäänenvaimentimet, rakennuselementit ja teiden meluesteet

Ilmatekniikka; puhaltimet, lämpöpumput, ilmakanavat asuntoilmanvaihtokoneet, sulku- ja päätelaitteet, ilmansuodattimet
​Ilmoitettu testauslaboratorio (system 3)
Ilmoitettu sertifiointilaitos, ks. S017 1.02
Koko pätevyysalue No 0809 
T001 1.09​Sisäilmakemia ja materiaaliemissiot​Ilmoitettu testauslaboratorio (system 3)
Ilmoitettu sertifiointilaitos, ks. S017 1.02
Koko pätevyysalue No 0809 
T001 1.10
​Metallien analytiikka
 
​T001 1.11​Paloturvallisuus ​​Ilmoitettu testauslaboratorio (system 3)
Ilmoitettu sertifiointilaitos, ks. S017 1.02
Koko pätevyysalue No 0809 
​T001 1.13
​Elektroniikkatuotteet ja Ex-laitteet
T001 1.15​Geotekstiilitestaus
T001 1​.19​Pienpoltonlaitteet ​​Ilmoitettu testauslaboratorio (system 3)
Ilmoitettu sertifiointilaitos, ks. S017 1.02
Koko pätevyysalue No 0809​​ 
T001 1.20
​Aistinvarainen arviointi; elintarvikekontaktimateriaalit, muoviputket
Kemiallinen analytiikka; elintarvikekontaktimateriaalit, paperi, kartonki, massa

T001 1.22​​Maataloustraktorit ja liikkuvat työkoneet ja niiden varusteet
Koneet ja laitteet; melumittaus
Tyyppitarkastus; maatalous- ja metsätraktorit (2003/37/EY)Tutkimuslaitos, luokka A


Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00