Sign In

Sertifikaatit ja hyväksynnät

 

​​​​​​​

Eurofins Expert Services Oy:n (aikaisemmin VTT Expert Services Oy) myöntämät sertifikaatit ja tuotehyväksynnät julkaistaan hakukoneessa Sertifikaattihaku.fi.​​

Rakentamisen sertifikaatit ammattilaisille

Rakentamisen sertifikaatti varmentaa, että sertifioitu ammattilainen osaa harjoittaa ilmoittamaansa toimintaa. Myöntämisen perusteena ovat: valmentava koulutus, kirjallinen tentti ja näyttökoe. Voimassaolon edellytyksenä on raportointi- ja täydennyskoulutusvaatimusten täyttyminen.

Rakennustuotteiden tuotesertifikaatti​

Tuotesertifikaatteja laaditaan rakentamisen tuotteille ja tuotejärjestelmille sekä kotimaan että viennin tarpeisiin. Sertifiointi tukee ja tarvittaessa täydentää vähimmäisvaatimustason osoittavaa CE-merkintäjärjestelmää.
Sertifioimme laatujärjestelmiä ISO 9001- ja ISO 13485 -standardien mukaisesti sekä ympäristöjärjestelmiä ISO 14001-standardin mukaisesti.

Rakennustuotteiden tyyppihyväksynnät 

Eurofins Expert Services Oy on ympäristöministeriön valtuuttama rakennustuotteiden tyyppihyväksyntöjä myöntävä laitos. Tyyppihyväksyntä kertoo, että tuote täyttää Suomen rakentamismääräysten vaatimukset.

​Rakennustuotteiden CE-merkintä

Eurofins Expert Services Oy on rakennustuoteasetuksen ilmoitettu laitos joka testaa, tarkastaa ja laatii vaatimuksenmukaisuustodistuksia (sertifikaatteja) tuotteille tai tehtaan laadunvalvonnalle tuotetta koskevan harmonisoidun tuotestandardin tai ETA-arvioinnin vaatimalla tavalla.

Eurooppalaiset tekniset arvioinnit, ETAt

ETA-arviointi on tie rakennustuotteiden CE-merkintään, kun tuotteelle ei ole standardia tai se poikkeaa standardista. Eurofins Expert Services Oy on rakennustuoteasetuksen mukainen tuotehyväksyntälaitos ja EOTA:n jäsen, joka laati eurooppalaisia teknisiä arviointeja (ETA), osallistuu hyväksyntäohjeiden (ETAG) laadintaan ja kun tuotteella ei ole standardia tai hyväksyntäohjetta laatii myös tuotekohtaisia erillishyväksyntäperusteita (CUAP).

Laivavarusteiden CE-merkintä (ruorimerkintä)

EU:n laivavarustedirektiivin (2014/90​/EU muutoksineen) mukaiseen RUORI-merkintäjärjestelmään kuuluvat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin liittyvät varmentamispalvelut. Näitä palveluita saa vain tehtäviin virallisesti ilmoitetuilta laitoksilta. Eurofins Expert Services Oy toimii ilmoitettuna laitoksena laivavarustedirektiivin mukaisilla tuotealueilla.

Huviveneiden CE-sertifiointi

Eurofins Expert Services Oy tekee Ilmoitettuna laitoksena (NB nro 0537) veneiden, venevarusteiden ja venetuotannon tarkastuksia huvivenedirektiivin vaatimusten mukaan.

VAK-tarkastuslaitos ja UN-hyväksynnät​

Eurofins Expert Services Oy toimii Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä vaarallisten aineiden kuljetuspakkausten testaus- ja hyväksyntälaitoksena eli VAK-tarkastuslaitoksena. Teemme lisäksi myös tarvittavat määräaikaistarkastukset.​
Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

TUOTESERTIFIKAATIT, 
-HYVÄKSYNNÄT JA JÄRJESTELMÄSERTIFIKAATIT
​ 
Tiina Ala-Outinen
​​Manager​​, Business
+358​​ 50 308 9275
Tiina.Ala-Outinen@vtt.fi

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00