Sign In

 Betoniraudoitteiden ja kuormia siirtävien teräsosien testaus ja tarkastus - Käytössä olevat standardit

 

​​Lue lisää testaus- ja tarkastuspalveluista

Betoniraudoitteiden ja kuormia siirtävien teräsosien testaus ja tarkastus

KÄYTÖSSÄ OLEVAT BETONI- JA JÄNNETERÄKSIÄ JA NIIDEN TESTAUSTA KOSKEVAT STANDARDIT JA ERITYISOHJEET (SUOMI)

SFS 1200 Betonirakenteiden yleiset teräkset. Lajit, nimikkeet ja merkinnät tuotteissa.
SFS 1201 Betoniteräkset ja raudoitteet. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen. Vaatimustasot ja testaus.
SFS 1202 Betoniterästen hitsaus. Silloitushitsaus. Testausmenetelmät ja vaatimukset.
SFS 1215 Betoniteräkset. Hitsattava kuumavalssattu harjatanko A500HW.
SFS 1216 Betoniteräkset. Hitsattava kuumavalssattu harjatanko A700HW.
SFS 1251 Raudoitteiden hitsausliitosten lujuusluokitus. 
SFS 1257 Betoniteräkset. Kylmämuokattu harjatanko B500K. 
SFS 1258 Betoniteräkset. Kylmämuokattu ohuttanko B500S. 
SFS 1259 Betoniteräs SFS 1259. Kylmämuokattu ruostumaton harjatanko B600KX.
SFS 1260 Betoniteräkset. Kylmämuokattu harjatanko B700K. 
SFS 1265 Jänneteräs SFS 1265. Jännepunos. 
SFS 1266 Kuumasinkityt betoniraudoitteet. Vaatimus pinnoitteelle.
SFS 1267 Betoniraudoitteet. Teräsbetonirakenteissa käytettävät raudoitteet.
SFS 1268 Betoniteräkset. Hitsattava kuumavalssattu harjatanko B500B.
SFS 1269 Betoniteräkset. Hitsattava kuumavalssattu harjatanko B500C1.
SFS-EN 10025-1 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 1: Yleiset tekniset toimitusehdot.
SFS-EN 10025-2 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 2: Seostamattomat rakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot.
SFS-EN 10025-3 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 3: Normalisoidut ja normalisointivalssatut hitsattavat hienorakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot.
SFS-EN ISO 6892-1 Metallic material – Tensile testing. Part 1: Method of test at room temperature
SFS-EN ISO 6892-2 Metalic materials. tensile testing. Part 2: Method of test at elevated temperatures (ISO 6892-1: 2011)
SFS-EN ISO 7500-1 Staattisten yksiakselisten kuormittavien metallien aineenkoetuskokeiden varmentaminen. Osa 1: Veto- ja puristuskoneet:Voimanmittausjärjestelmän kalibrointi.
SFS-EN ISO 9513 Yksiakselisesti kuormittavassa testauksessa käytettävien venymämittarien kalibrointi.
SFS-EN 10051 Kuumavalssattu nauha ja leveästä nauha leikattu seostomattomasta tai seosteteräksestä. Mitta- ja muototoleranssit.
SFS-EN 10218-1 Vedetyt teräslangat ja lankatuotteet. Yleistä. Osa 1: Aineenkoetusmenetelmät.
SFS-EN 10219-1 Kylmämuovatut hitsatut seostamattomat teräkset ja hienoraetereäksistä valmistetut rakenneputket. Osa1: Tekniset toimitusehdot.
SFS-EN 10219-2 Kylmämuovatut hitsatut seostamattomat teräkset ja hienoraetereäksistä valmistetut rakenneputket. Osa1: Toleranssit, mitat ja poikkileikkaussuureet.
SFS-EN 10326 Jatkuvatoimisella kuumaupotusmenetelmällä pinnoitetut ohutlevyrakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot.
SFS-EN 10346 Jatkuvatoimisella kuumaupotismenetelmällä pinnoitetut ohutlevyteräkset. Tekniset toimitusehdot
SFS-EN 10204 Metallituotteiden ainestodistukset. 
SFS-EN ISO 15630-1 Betoni- ja jänneteräkset. Koementelmät. Osa 1: Betoniteräkset
SFS-EN ISO 15630-2 Betoni- ja jänneteräkset. Koementelmät. Osa 2: Hitsatut verkot
SFS-EN ISO 15630-3 Betoni- ja jänneteräkset. Koementelmät. Osa 3: Jänneteräkset
SFS-EN 10080 Hitsattavat betoniteräkset. Yleiset vaatimukset. 
TR 361 Tuotesertifiointi, Betoniteräkset ja betoniteräsverkot
TR 392 Tuotesertifiointi Betoniraudoitteet
EO 393 SFS-merkin käyttö jänneteräksissä. Erityisohje.

KÄYTÖSSÄ OLEVAT BETONI- JA JÄNNETERÄKSIÄ JA NIIDEN TESTAUSTA KOSKEVAT STANDARDIT (ISO)

ISO 2566-1 Teräksen murtovenymäarvojen muuntaminen. Osa 1: Hiiliteräkset ja niukasti seostetut teräkset.
ISO 2566-2 Teräksen murtovenymäarvojen muuntaminen. Osa 1: Austeniittiset teräkset.
SFS-EN ISO 17660-1 Hitsaus. Betoniterästen hitsaus. Osa 1. Voimaliitokset.
SFS-EN ISO 17660-2 Welding – Welding of reinforcing steel – Part 2: Nonload bearing joints.

KÄYTÖSSÄ OLEVAT BETONI- JA JÄNNETERÄKSIÄ JA NIIDEN TESTAUSTA KOSKEVAT STANDARDIT (EN)

prEN 10080 Steel for the reinforcement of concrete – Weldable reinforcing steel - General
prEN 10138-1 Prestressing steels. Part 1:General requirements 
prEN 10138-2 Prestressing steels. Part 2: Wire 
prEN 10138-3 Prestressing steels. Part 3: Strand 
prEN 10138-4 Prestressing steels. Part 4: Bars

KÄYTÖSSÄ OLEVAT BETONI- JA JÄNNETERÄKSIÄ JA NIIDEN TESTAUSTA KOSKEVAT STANDARDIT (NORDTEST)

NT MECH 014 Steels for concrete reinforcement: Axial load fatigue testing of bars.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00