Sign In

Rakennustuotteiden ja materiaalien ympäristöolosuhdetestaus

 

​​Suolasumu-, UV-, Xenon Arc- ja kondenssikokeet, sykliset olosuhteet

 • SFS-EN ISO 12944-6 Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Laboratoriomenetelmät toimivuuden testaamiseksi.
 • SFS-EN ISO 11507 Maalit ja lakat. Pinnoitteiden altistaminen keinotekoisille säärasituksille. Altistaminen UV-säteilylle ja vedelle.
 • SFS-EN ISO 11997-1 Maalit ja lakat. Korroosion kestävyyden määritys syklisissä olosuhteissa. Märkä (suolasumu)/kuiva/kostea.
 • SFS-EN ISO 11997-2 Maalit ja lakat. Korroosion kestävyyden määritys syklisissä olosuhteissa. Märkä (suolasumu)/kuiva/kostea/UV-säteily
 • SFS- EN ISO 6270-1 Maalit ja lakat. Kosteudenkestävyyden määritys. Jatkuva kondensoituminen.
 • SFS-EN ISO 9227​ Korroosiokokeet keinotekoisissa kaasuympäristöissä. Suolasumukokeet.
 • SFS-EN ISO 4892-2 Plastics. Methods of exposure to laboratory light sources. Part 2: Xenon- arc lamps (ISO 4892-2:2013)
 • SFS-EN ISO 4892-3 Plastics. Methods of exposure to laboratory light sources. Part 3: Fluorescent UV lamps (ISO 4892-3:2013)

 
Eurofins Expert Services Oy tekee kiihdytettyjä sääkokeita metallien pinnoitteille, suojamaalauksille ja erilaisille materiaaleille. Korroosiokokeessa syövyttävänä aineena koekaappiin sumutetaan suolasumua. UV-kokeessa koekappaletta rasitetaan UV-säteilyllä, sadetuksella ja kondenssiolosuhteilla. Vanhennusolosuhteet ja testiohjelma suunnitellaan asiakkaan tarpeiden ja menetelmästandardien mukaan.

Pintojen ja materiaalien arviointi

 • Pinnoitteen paksuuden mittaus ennen testiä 
 • Pinnoitteen tartuntalujuus, EN-ISO 4624, ennen ​ja jälkeen vanhennuksen
 • Visuaalinen arviointi, pintojen muutosten arviointi, SFS-EN ISO 4628-2, SFS-EN ISO 4628-3, SFS-EN ISO 4628-4, SFS-EN ISO 4628-5, SFS-EN ISO 4628-6
 • Korroosion määrittäminen naarmusta, SFS-EN ISO 4628-8
 • Väri- ja kiiltomuutosten mittaaminen
 • Materiaalin mekaanisten ominaisuuksien määrittäminen (esim. iskutestit, lujuusominaisuudet) ennen ja jälkeen olosuhdetestauksen

Laitteet

 • QUV-laitteet, kondenssilaitteet
 • Xenon Arc laitteet 
 • suolasumulaiteet 
 • olosuhdehuoneet 
 • ohjelmoitavat olosuhdekaapit
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00