Sign In

Vesi- ja viemärilaitteiden testaus

 

​​

Tarjoamme vesi- ja viemärilaitteiden tuotehyväksyntään sekä sertifiointiin liittyviä testaus- ja tarkastuspalveluja kansallisten tyyppihyväksyntäohjeiden ja kansainvälisten standardien mukaisesti. 

Tyypillisiä testattavia tuotteita ovat erityyppiset hanat, sulku- ja yksisuuntaventtiilit, putkiliittimet, vesilukot sekä lattiakaivot. FINAS on akkreditoinut käyttämämme menetelmät.​​

Testaamme

 • Vesikalusteet
 • Venttiilit
 • Kupari-, PE-, PEX- ja monikerrosputkiliittimet
 • Vesilukot
 • Lattiakaivot
 • Messinkiosat


​T
uotteiden ja järjestelmien osalta mittaukset voivat sisältää mm. virtaus- ja lämpötilamittauksia, mekaanisten ominaisuuksien testausta (mm. paineenkesto, kulutuskestävyys, mekaaninen kestävyys) sekä toiminnallisuuden testausta.

Akkreditoituja menetelmiä (FINAS T001)

 • SFS-EN 200 Laskuhanat ja kaksiotehanat 
 • SFS-EN 817 Yksiotehanat / vipuhanat 
 • SFS-EN 1111 Termostaattihanat 
 • SFS-EN 15091 Elektroniset hanat 
 • SFS-EN 3822-1,2,4 Hanat, äänitaso
 • SFS-EN 1213 Sulkuventtiilit. Venttiilien paineenkestävyys, kulutuskestävyys
 • SFS-EN 1267 Sulkuventtiilit. Virtausvastus
 • SFS-EN 13959 Yksisuuntaventtiilit. Tiiviys, virtaus- ja mekaaniset ominaisuudet
 • SFS-EN ISO 3501 Muoviputken liittimet. Vetokuormituksen kestävyys. (korvannut 27.4.2015 sisällöltään vastaavan standardin)
 • SFS-EN 12293 Muoviputken liittimet. Tiiviys lämpötilanvaihtelussa
 • SFS-EN 12294 Muoviputken liittimet. Tiiviys alipaineessa
 • SFS-EN 12295 Muoviputken liittimet. Tiiviys paineenvaihtelussa
 • SFS-EN ISO 3503 Muoviputken liittimet. Taivutus. (korvannut 27.4.2015 sisällöltään vastaavan standardin)
 • SFS-EN 715 Muoviputken liittimet. Tiiviys taivutuksessa
 • SFS-EN 1254-2: 5.5 Kupariputken puserrusliittimet. Tiiviys vetorasituksessa 
 • SFS-EN ISO 6509 Sinkinkadonkestävyys
 • ISO 6957 Jännityskorroosio
 • SFS-EN 1253-2. Lattiakaivot
 • SFS-EN 274-1,2. Vesilukot
 • SFS-EN 13618  Joustavat kytkentäputket talousvesilaitteissa 
 • Nordtest Method NT VVS 120 WC-istuimet. Huuhtelu alle 6 litraa

 Toimimme ilmoitettuna laitoksena (0809-CPD) testausmenetelmissä
 •  EN 12566-1/A1 ja 3/A2 Pienet jäteveden käsittelylaitteet, asukasvastineluku enintään 50
  Osa 1: Tehdasvalmisteiset saostussäiliöt 
  Osa 3: Tehdasvalmisteiset ja/tai paikalla kootut talousjäteveden pienpuhdistamot  
  (Osat 1 ja 2: vesitiiviys ja rakenteellinen käyttäytyminen. Osa 1: nimelliskapasitetti)
 • SFS-EN 12050 1-4 Jäteveden kiinteistökohtaiset pumppaamot. Rakenne ja testausperiaatteet.
  Osa 1: Talousjäteveden pumppaamot
  Osa 2: Harmaavesipumppaamot
  Osa 3: Kiinteistön sisäiset talousjäteveden pienpumppaamot
  Osa 4: Talousjätevesi- ja harmaavesiviemärijärjestelmien takaiskuventtiilit 
 • EN 1825-1  Rasvanerottimet 
  Osa 1: Suunnittelun perusteet, suoritus ja testaus, merkintä ja laadunvalvonta 
 • EN 442-1/A1 Radiaattorit ja konvektorit 
  Osa 1: Tekninen erittely ja vaatimukset 

Muita testausmenetelmiä​

 • SFS-EN 12380  Viemäreiden alipaineventtiilit
 • SFS-EN 14428  Suihkuseinät. Toiminnalliset vaatimukset  ja testausmenetelmät 
 • SFS-EN 14688  Saniteettilaitteet. Pesualtaat. Toiminnalliset vaatimukset  ja testausmenetelmät.             
 • SFS-EN 997 WC pans and WC suites with integral  trap
 • Nordtest Method NT VVS 129  Suojaputkijärjestelmän testaus. Hanakulmarasiat ja jakotukkikaappi 
 • SFS-EN 12897 Epäsuoran suljetun kuumavesivaraajajärjestelmien määritelmät. Varaajan lämpöhäviöiden määrittäminen liitteen B mukaisesti.


 
 
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00