Sign In

Pinnoille keräytyneet tuntemattomat hiukkaset

 

​Tasopinnoille ja seinille voi laskeuta tuntemattomia hiukkasia esimerkiksi vaurioiden ja korjaustöiden aikana.

Hiukkaset voivat olla terveydelle haitallisia kuten asbestia, mikrobeja tai mineraalivillaa, mutta ne voivat olla myös täysin harmittomia eivätkä näin ollen edellytä laajempia pitoisuusmittauksia. Tasopinnoille ja seinille laskeutuvien sisäilman hiukkasten laatu voidaan selvittää määrittämällä niiden koostumus kemiallisin ja mikroskooppisin menetelmin. Perusmääritys tehdään infrapunaspektroskopian (FTIR) avulla. Analysointia voidaan tarpeen vaatiessa täydentää muilla menetelmillä.

Näytteenotossa voidaan käyttää erityistä näytteenottoliinaa, jolle näyte kootaan pyyhkimällä sillä tutkittava alue. Liinanäyte analysoidaan laboratoriossa FTIR:n avulla jolloin voidaan päätellä, sisältääkö näyte orgaanista ainesta, kuten mikrobeja vai jotain muuta organista tai epäorgaanista ainesta. Jos näyte sisältää mikrobeja, voidaan mikrobiologisilla jatkotutkimuksilla määrittää mm. mikrobilaji. 

Hiukkasten näytteenotto on melko helppo ja sen voi suorittaa myös itse. Näytteenottoon tarvittavia välineitä, ohjeet ja neuvontaa saa Eurofins Expert Services Oy:n laboratoriosta ja neuvomme mielellämme myös muissa asiaan liittyvissä kysymyksissä.

Näytteenotto-ohje ja tilauslomake

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00