Sign In

Teollisuusmineraalit, teollisuuden sivutuotteet ja betonin kierrätys

 

Teollisuusmineraaleja käytetään rakennusmateriaalien lähtömateriaaleina. Teollisuuden sivutuotteilla, esimerkiksi kuonilla ja tuhkilla, voidaan usein korvata ainakin osa neitseellisistä lähtöaineista, jolloin muutoin jätteeksi päätyvät materiaalit saadaan hyötykäyttöön.

Teollisuusmineraalit

Teollisuusmineraaleiksi luokitellaan esimerkiksi kalkki, kipsi ja talkki sekä erityyppiset hiekat ja savet. Niiden soveltuvuus käytettäväksi sellaisenaan tai hyödynnettävyys rakennusmateriaalien lähtöaineina edellyttävät kattavaa karakterisointia esimerkiksi koostumuksen suhteen.

Teollisuuden sivutuotteet

Teollisuusmineraaleja voidaan monissa sovelluksissa korvata sivutuotteilla, etenkin metallurgisilla kuonilla, tuhkilla ja kaivosteollisuuden sivukivellä, millä on usein myönteinen taloudellinen vaikutus prosessiin. Myös yleinen ekologisuus sekä kiristyvä ympäristölainsäädäntö vievät kehitystä tähän suuntaan.

Sivutuotteiden hyötykäytön selvittäminen sekä niiden käytön aiheuttamat muutokset tuotteen ominaisuuksiin edellyttävät kuitenkin monipuolisia koostumus- ja ominaisuusselvityksiä.

Käytetty betoni

Käytetty betoni on mahdollista kierrättää hyötykäyttöön esimerkiksi maarakentamisessa. Tämä edellyttää, että se täyttää asetetut ympäristövaatimukset.

Tutkimme ja testaamme

 • Koostumus 
 • Raekokojakauma 
 • Karakterisointi 
 • Sintraantuminen 
 • Polttokäyrä 
 • Lämpölaajeneminen 
 • Käyttömahdollisuudet 
 • Hyötykäyttömahdollisuudet 
 • Laadunvalvonta 

Materiaaleina

 • Hiekka 
 • Savi 
 • Kalkki 
 • Kipsi 
 • Talkki 
 • Bentoniitti 
 • Lentotuhka 
 • Metallurgiset kuonat 
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00