Sign In

Kiviaineksen ja maa-aineksen testaus

 

​Kiviainestestausta ohjaavat standardit

EN 932 Kiviainesten yleisten ominaisuuksien testaus
EN 933 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus
EN 1097 Kiviainesten mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien testaus
EN 1367 Kiviainesten lämpö- ja rapautuvuusominaisuuksien testaus
EN 1744 Kiviainesten kemiallisten ominaisuuksien testaus

Betonikiviaines

Betonikiviaineksen testausta ohjaava standardi SFS-EN 12620+A1 (Betonikiviainekset). Standardissa on mainittu kiviaineksen eri vaatimukset geometristen, fysikaalisten, mekaanisten, kuin kemiallistenkin ominaisuuksien osalta. Betonikiviaines ei saa vaikuttaa haitallisesti betonimassaan, raudoituksen tai kovettuneen betonin ominaisuuksiin.

Rakentamisessa käytettävä kiviaines

Rakennuskiviaineksen testausta ohjaava standardi SFS 7006 Sitomattomiin ja hydraulisesti sidottuihin materiaaleihin käytettäviltä kiviaineksilta talonrakentamisessa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot.

Perustusten alustäytössä käytettävän kiviaineksen testaus menetelmät

EN 1097-10 Vedenimeytyskorkeus (kapillaarinen vedennousu),
EN 933-1 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 1: Rakeisuuden määrittäminen. Seulontamenetelmä

Kalliomurskeet, soramurskeet, fillerit ja koostekiviainekset

Testauksessa tehdään kaikki kiviaineksen käytön kannalta oleelliset testit joilla osoitetaan tuotteen kelpoisuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Testausmenetelmät valitaan käyttökohteen mukaan.

 • rakeisuus (SFS-EN 933-1)
 • karkean kiviaineksen muoto (litteysluku, SFS-EN 933-3)
 • hienoaineksen määrä (SFS-EN 933-1)
 • kiintotiheys ja vedenimeytyminen (SFS-EN 1097-6)
 • petrografinen kuvaus (silmämääräisesti tai mikroskooppinäytteestä, SFS-EN 932-3)
 • jäädytys-sulatuskestävyys (SFS-EN 1367-1 ja SFS-EN 1367-6)
 • magnesiumsulfaattitesti (SFS-EN 1367-2)
 • kloridipitoisuus (SFS-EN 1744-1)
 • sulfaattipitoisuus (SFS-EN 1774-1)
 • humuspitoisuus (SFS-EN 1744-1)
 • kuulamylly (SFS-EN 1097-9)
 • Los Angeles-luku (SFS-EN 1097-2)
 • kulutuskestävyyden määrittäminen micro-Deval (EN 1097-2)
 • murtopintaisten rakeiden osuus karkeassa kiviaineksessa (SFS-EN 933-5)
 • vedenimeytyminen ja kiintotiheys (SFS-EN 1097-6)
 • fillerikiviaineksen kiintotiheyden määrittäminen (SFS-EN 1097-7)
 • ominaispinta-ala typpiadsorptio menetelmällä, BET (esim. PANK -2401)
 • kapillaarinen vedenimeytymiskorkeus (SFS-EN 1097-10)
 • alkuaine- ja mineraalikoostumus (XRF, XRD, TG/DTA)
 • sintraantuminen ja sulaminen (TG/DTA)
 • Kuulamylly: SFS-EN 1097-9
 • Los Angeles-luku: SFS-EN 1097-2
 • Vedenimeytyminen ja kiintotiheys: SFS-EN 1097-6
 • Litteys: SFS-EN 933-3 +A1
 • Rakeisuuden määritys (kuivaseulonta): SFS-EN 933-1
 • Rakeisuuden määritys (pesuseulonta): SFS-EN 933-1
 • Petrografinen analyysi: SFS-EN 932-3 +A1
 • Rapautumisalttius, jäädytys-sulatuskoe: SFS-EN 1367-1
 • Happoliukoinen sulfaatti: SFS-EN 1774-1 (7)
 • Kloridimääritys: SFS-EN 1774-1 (12)

Testau​kset helposti ja vaivattomasti

Teemme tarvitsemasi kiviaineksen ja maa-aineksen testaukset nopeasti ja sujuvasti. Näytteiden toimitus on helppoa ja etukäteistilausta ei tarvitse tehdä. ​ 

Maa- ja kiviainesnäytteet voi jättää Otaniemen toimipisteeseen klo 8-13 (Kemistintie 3 Espoo). Tilauksen voi jättää näytteen mukana esim. työmaalla käsin täytettynä paperitulosteena. Ennakkotilausta ei tarvitse tehdä.

Tilauslapun voi tulostaa suoraan verkosta: ​Tilauslomake

Tilauslapussa on erilaisille testeille selkeät näytemääräohjeet.

Eurofins Expert Services toimittaa tilausvahvistuksen, kun näytteet on vastaanotettu. Testauksen hinta ja aikataulu määräytyvät näytemäärän mukaan. 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00