Sign In

Kiviaines, maa-aines, teollisuusmineraalit ja teollisuuden sivutuotteet

 

Mineraalimateriaalit kuten kiviaines, maa-aines, teollisuusmineraalit ja teollisuuden sivutuotteet liittyvät rakentamiseen joko osana rakennusmateriaaleja tai osana perustusta.

Mineraalimateriaalit voivat toimia rakenteellisina, kemiallisesti passiivisina komponentteina tai kemiallisesti reagoivina ainesosina. Monien aineiden toiminta sijoittuu näiden ääripäiden välille, jolloin mineraalipartikkeleiden pinta reagoi, mutta pääosa jää reagoimattomaan muotoon. Tällöin reaktiivisuuden lisäksi materiaalin ominaispinta-ala määrää sen toiminnan.


Betonissa kiviaineksen partikkelikokojakauma ja partikkelimuoto vaikuttavat mm. työstettävyyteen, kutistumaan ja suojahuokosten muodostumiseen. Tarjoamme kaikissa tapauksissa laajan analyysipalvelukokonaisuuden ja osallistumme myös materiaalien toimivuuden arviointiin uusissa tuotteissa. Betonikiviaineksen testausta ohjaava standardi SFS-EN 12620+A1 (Betonikiviainekset). Standardissa on mainittu kiviaineksen eri vaatimukset geometristen, fysikaalisten, mekaanisten, kuin kemiallistenkin ominaisuuksien osalta. Betonikiviaines ei saa vaikuttaa haitallisesti betonimassaan, raudoituksen tai kovettuneen betonin ominaisuuksiin.

Lue lisää kivimateriaalien testauksesta ja tutkimuksesta

Kiviaineksen ja maa-aineksen testaus
Teollisuusmineraalit ja teollisuuden sivutuotteet
Betonin ja rakennusmateriaalien mikrorakennetutkimukset
Betonin ja rakennusmateriaalien kemiallinen analytiikka

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00