Sign In

Betonitutkimukset palotilanteessa

 

​Palotilanteessa betonista poistuu vettä. Noin 100 ˚C lämpötilassa poistuu huokosissa sijaitseva vapaa vesi ja sitä korkeammissa lämpötiloissa sementin kanssa kemiallisesti reagoinut sitoutunut vesi. Samalla betoni menettää lujuuttaan. Rakenteen sisällä muodostuvan vesihöyryn aiheuttama paine rikkoo betonia mekaanisesti. Lisäksi kemiallisesti sitoutuneen veden poistuminen rikkoo betonia koossa pitävien yhdisteiden rakenteen.

Yksinkertaistetusti, sementin ja veden välinen reaktio kääntyy palossa taaksepäin. Molemmat prosessit etenevät rakenteen pinnasta sisäänpäin riippuen palon kestosta ja lämpötilasta. Rakenteen vaurioituminen tutkitaan lujuusmääritysten lisäksi kemiallisesti analysoimalla yhdisteiden tila sekä mikroskooppisesti analysoimalla paineen aiheuttama säröily.

Palotilanteessa sammutusvesi imeytyy betonin sisään. Jos veteen on liuennut klorideja, raudoitteiden korroosiosuoja alenee. Tilanne selvitetään kloridianalyysillä, joka on olennainen osa palotilanteen tutkimuksia. Analyysit kohdistetaan alueille, jotka ovat rakenteen kannalta kriittiset ja näin voidaan tehdä nopeasti päätös jatkotoimenpiteistä.


Kaikki analyysit voidaan tehdä samoista poralieriöistä, mikä nopeutta työtä ja selkeyttää dokumentointia. 


Lue lisää analyysimenetelmistä: Betonin ja rakennusmateriaalien kemiallinen analytiikka.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00