Sign In

Magnesium (Mg2+)

 

Kaikki magnesiumsuolat ovat haitallisia betonimateriaaleille. Tämä perustuu niiden kykyyn reagoida, esimerkiksi kaavan (3) mukaisella tavalla, betonin sisältämien kalsiumyhdisteiden kanssa. Sideaineen koko kalsiummäärä voi vähitellen korvautua magnesiumilla, minkä seurauksena betonimateriaalin lujuus heikkenee johtaen lopulta sen huomattavaan vaurioitumiseen. Kationivaihtumisreaktion seurauksena syntyvä magnesiumhydroksidi voi veteen niukkaliukoisena joissakin tapauksissa hidastaa syöpymistä, mutta etenkin virtausolosuhteissa sekin voi helposti huuhtoutua pois materiaalista, jolloin sen suojaava vaikutus jää vähäiseksi.


3MgSO  +   3CaO·Al2O3·6H2O   ↔   3CaSO4   +   2Al(OH)3   + 3Mg(OH)2                                       (3)

Betoninormeissa alimman ympäristörasitusluokan, XA1, rajoiksi (mg/l) magnesiumille on asetettu 300 ≤ Mg ≤ 1000. Vastaava raja ylimmälle rasitusluokalle, XA3; on 3000 < Mg.


 

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00