Sign In

Ammonium (NH4+)

 

Magnesiumin ja ammoniumsuolat toimivat kationinvaihtajina vaihtaen sementtipohjaisten betonimateriaalien mekaanisesti lujat kalsiuminyhdisteet magnesium- tai ammoniumyhdisteiksi. Magnesiumsuolat muuttavat alkuperäisen materiaalin rakennetta tehden sen mekaanisesti heikoksi. Ammoniumsuolat muuttavat alkuperäisen betonimateriaalien liukenemattomat kalsiumyhdisteet vesiliukoiseen muotoon. Liukenemisen myötä materiaaliin muodostuu tyhjiä huokosia.

Esimerkkejä tapahtuvista reaktioista on esitetty kaavoissa (1) ja (2). Ammoniumsuolat ovat betonimateriaalien kannalta vastaavia magnesiumyhdisteitä aggressiivisempia. Tämä perustuu siihen, että reaktioissa syntyvät uudet ammoniumyhdisteet hajoavat vapauttaen ammoniakkikaasua, joka haihtuu. Tämän seurauksena liukoiset kalsiumsuolat uuttuvat veteen ilman että niiden tilalle saostuu mitään. Näin materiaalin huokoset jäävät avoimiksi, mikä edesauttaa syöpymisreaktion etenemistä.

 

CaCO3   +   2NH4Cl   →   CaCl2   +   (NH4)2CO3                                                             (1)


Ca(OH)2   +   2NH4Cl   →   CaCl2  +  2NH4OH                                                                (2)


Betoninormeissa alimman ympäristörasitusluokan, XA1, rajoiksi (mg/l) ammoniumille on asetettu 15 ≤ NH4 ≤ 30. Vastaavat rajat ylimmälle rasitusluokalle, XA3; ovat 60 < Mg ≤ 100.

 

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00