Sign In

Betonin kemialliset rasitukset

 

​Betonin säilyvyyteen maaperässä oleellisesti vaikuttavia kemiallisia tekijöitä katsotaan yleensä olevan viisi: happamuus (pH), sulfaatti, magnesium, ammonium ja aggressiivinen hiilidioksidi. Kuudentena tekijänä mukaan lasketaan useimmiten kloridi, joka voi vaikuttaa betonirakenteisiin aiheuttamalla korroosiota niissä käytetyissä teräksissä. Betoninormeissa ympäristö onkin jaettu rasitusluokkiin edellä mainittujen viiden tekijän pitoisuuksien perusteella.

Tarkasteltaessa betonin turmeltumista ja käyttöikää vesinäytteistä määritettyjä tuloksia voidaankin arvioida nojautuen niihin pitoisuusrajoihin, jotka näille rasitusluokille on asetettu. Aggressiivisille aineille altistuneessa betonin kuntoa arvioidaan lujuuden lisäksi kemiallisiin  sekä mikroskopiaan perustuvin analyysimenetelmin.

  1. Sulfaattikorroosio
  2. Happamuus (pH)
  3. Aggressiivinen hiilidioksidi
  4. Magnesium
  5. Ammonium
  6. Kloridi
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00