Sign In

Betonin ja muiden rakennusmateriaalien kunto ja vaurioituminen

 

​​

Betonin, laastin ja muiden rakennusmateriaalien vaurioituminen ilmenee usein helposti havaittavina lujuuden  heikkenemisenä ja ulkonäön muuttumisena. Tutkimuksilla voidaan selvittää, liittyykö vaurioitumisen syy valmistusvaiheen ongelmiin vai käytön aikaisiin vaiheisiin. Tutkimukset voidaan tehdä rinnakkain esimerkiksi sisäilmatutkimusten tai rakenteellisten selvitysten kanssa.

Kuormituksesta johtuvan mekaanisen heikkenemisen lisäksi betonin vaurioituminen johtuu pääasiassa neljästä syystä. Nämä ovat jäätymisen aiheuttama rasitus, erilaiset kemialliset rasitukset kuten sulfaatin tai muiden aggressiivisten yhdisteiden aiheuttamat reaktiot tai reaktioiden yhdistelmät, raudoitteiden korroosio sekä materiaaliyhdistelmien yhteensopimattomuudesta seuranneet vaikutukset. Vaurioituminen johtaa betoni sisäisen rakenteen heikkenemiseen ja halkeiluun, joka ilmenee alkuvaiheessa mikrorakenteen muutoksina


Vaurioiden syiden selvittämiseksi ja korjausehdotusten laatimiseksi tarjoamme laajan kokonaisuuden tutkimuksia ja testauksia, jotka valitaan tapauskohtaisesti perustuen pitkään kokemukseen erilaisista vauriomekanismeista ja tapauksista.

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00