Sign In

Betoni, laastit ja tasoitteet

 

​​​


Tarjoamme laajan kokonaisuuden sementtipohjaisten rakennusmateriaalien, kuten betonin, laastin ja tasoitteiden tuotteiden, testauksia ja tutkimuksia. Menetelmiä voidaan käyttää laadunvalvontaan, kunto- ja vauriotapausten tutkimuksiin, materiaalien tunnistamiseen tai tuotteiden valmistajien omien kehityshankkeiden tukena. 

Vaurioituminen

Betonin, laastin ja muiden rakennusmateriaalien vaurioituminen ilmenee usein helposti havaittavina lujuuden  heikkenemisenä ja ulkonäön muuttumisena. Tutkimuksilla voidaan selvittää, liittyykö vaurioitumisen syy valmistusvaiheen ongelmiin vai käytön aikaisiin vaiheisiin. Tutkimukset voidaan tehdä rinnakkain esimerkiksi sisäilmatutkimusten tai rakenteellisten selvitysten kanssa.

Lue lisää: Betonin ja laastin kunto ja vaurioituminen

Betonin testaukset

Betonin testauksella testauksella varmistetaan, että betonin laatu täyttää erilaisissa normeissa esitetyt lujuusvaatimukset.

Betonin ja rakennusmateriaalien kemiallinen analytiikka ja mikroskopia

Lue lisää:
Betonin ja laastien kemiallinen analytiikka
Betonin ja rakennusmateriaalien mikroskopia

Betoni- ja laastipitojen ulkonäkö

Betoni- ja laastipintojen ulkonäkö on niiden keskeinen ominaisuus, johon kohdistuu lisääntyviä vaatimuksia. Kun ulkonäkö ei vastaa tilaajan vaatimuksia, taustalla voi olla monia valmistukseen liittyviä ongelmia tai käytön aikaista vaurioitumista. Tarjoamme vuosikymmenten kokemuksen lisäksi monipuoliset analyysipalvelut ongelmien selvittämiseksi.  


Lue lisää: Betoni- ja laastipintojen ulkonäkö

Materiaalien kierrätys

Erilaisten jätemateriaalien kierrätys lisääntyy jätteiden käsittelyä koskevan lainsäädännön kiristyessä ja kaatopaikkamaksujen kohotessa. Kierrätystä rajoittavat käyttökohteen asettamat vaatimukset sekä haitta-aineiden, yleensä raskasmetallien vaikutukset ympäristöön. Jätemateriaalien hyötykäyttäjä on myös jätteen loppusijoittaja, mistä seuraa lakisääteisiä vastuita. Betonin kannalta sovellustavasta riippuen haasteellisia piirteitä ovat liukenevien kloridien ja sulfaattien sekä joidenkin raskasmetallien korkea pitoisuus ja alkalien (Na ja K) korkea pitoisuus sekä lisäksi, partikkeleiden kulmikas muoto ja heikkolujuus.


Lue lisää: Teollisuusmineraalit, teollisuuden sivutuotteet ja betonin kierrätys

Betonituotteet

Betonituotteet kuten betoniset harkot, putket, kaivonrenkaat, kattotiilet, päällystystuotteet, reunakivet, kaasubetoniharkot ja betonitiilet kuuluvat testauspalvelujemme piiriin. Autamme varmistamaan tuotteiden laadun. Testausmenetelmämme ovat keskeisiltä osin akkreditoitu.


Lue lisää:
Betonituotteet
Tiilet ja harkot
Betoni ja betonituotteet
Betonin, betonituotteiden ja betonirakenteiden testauspalvelut

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00