Sign In

Lämmöntuoton ja savuntuoton mittaus kartiokalorimetrillä ISO 5660

 

​​​​​

​Menetelmä on hyvä työkalu tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Pienellä näytemäärällä saadaan tietoa tuotteen erilaisista palo-ominaisuuksista ja voidaan vertailla tuotteeseen tehtävien muutosten vaikutusta palo-ominaisuuksiin.​

​Standardin ISO 5660-1​ mukaiset testit ovat akkreditointipäätöksessämme T001 (Liite 1.11​)

Testaus käytännössä​

Menetelmässä koekappale (100 mm x100 mm, maksimipaksuus 50 mm) altistetaan lämpösäteilylle ja kipinäsytyttimelle. Kokeessa mitataan tuotteen syttymisaikaa, lämmönvapautumisnopeutta (HRR), savuntuoton vapautumisnopeutta (SPR), kokonaislämmöntuottoa (THR), savuntuottoa (TSP) ja massahäviötä.

Menetelmän käyttö tutkimuksissa, tuotekehityksessä ja alustavana pienen mittakaavan kokeena

Menetelmä sopii hyvin tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Näytemäärä kokeessa on pieni ja yhdellä mittauksella saadaan kattavasti tietoa materiaalin palo-ominaisuuksista.

​Kartiokalorimetrikokeen tuloksista voidaan mallintaa materiaalin lämmöntuottoa Yksittäisen palavan esineen (SBI) EN 13823-kokeessa , ja siten arvioida saavutettavissa oleva paloluokka (B, C tai D). Tulos on suuntaa antava, sillä kokeisiin perustuva mallinnus ei ota huomioon pintakerrosten takana olevaa rakennetta. Mallinnus sopii parhaiten puutuotteille ja erilaisten pinnoitteiden vertailuun.

Menetelmä paloturvallisuusvaatimuksissa​

Kiskokaluston materiaalien ja komponenttien paloturvallisuuden eurooppalaiset testausmenetelmät ja vaatimukset on esitetty standardissa EN 45545-2. Lämmöntuoton mittaus kartiokalorimetrillä standardin ISO 5660-1 mukaisesti on yksi menetelmistä.

Laivavarusteiden palokoekoodin IMO 2010 FTPC mukaan nopeiden laivojen varusteiden lämmön- ja savuntuotto määrityksessä käytetään standardin ISO 5660-1 mukaista menetelmää. 

Kartiokalorimetriä käytetään mitattaessa palonsuojauksen pysyvyyttä ulkokäyttöön tarkoitetuissa puutuotteissa. (Kartiokalorimetrikokeet tehdään koekappaleilla, jotka eivät ole olleet säärasituksessa ja koekappaleille säärasituksen jälkeen.)​

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00