Sign In

Laivavarusteiden ja sisusteiden paloturvallisuuden testaus

 

​​​​​​​​​

​VTT Expert Services Oy:n palveluvalikoimaan kuuluvat laivoihin asennettavien materiaalien paloturvallisuuden testaus ja hyväksyntämenettelypalvelut.

Palotuvallisuusvaatimukset laivavarusteille ja sisusteille

Laivavarusteiden ja sisusteiden paloturvallisuusvaatimukset perustuvat kansainvälisiin SOLAS -määräyksiin ja IMO 2010 FTPC palokoekoodin (IMO Resolution MSC.307(88)) palokoemenetelmiin.

Palvelumme kattavat palokoekoodin mukaiset testaukset liittyen laivaan asennettavien tuotteiden liekinleviämisominaisuuksiin, savuntuottoon ja palamattomuusominaisuuksiin, lämpöarvoon sekä sisustusmateriaalien ja tekstiilien paloturvallisuuteen. Tarjoamme apua myös koejärjestelyjen suunnittelussa.

Palvelumme laivavarusteiden ja sisusteiden palotestauksissa

  • Palamattomuusominaisuudet IMO 2010 FTPC​ Part 1 
  • Pintamateriaalien savu ja myrkyllisyys IMO 2010 FTPC Part 2 
  • Pintamateriaalien liekinleviämisominaisuudet IMO 2010 FTPC Part 5 
  • Verhojen syttymisominaisuudet IMO 2010 FTPC Part 7 
  • Pehmustettujen istuinhuonekalujen syttymisominaisuudet IMO 2010 FTPC Part 8 
  • Vuodetekstiilien ja patjojen syttymisominaisuudet IMO 2010 FTPC Part 9 
  • Lämmön ja savuntuoton mittaus kartiokalorimetrillä ISO 5660  
Autamme tarvittaessa laivavarusteen palotestaukseen ja hyväksyntään liittyvien koejärjestelyjen suunnittelussa.

Laivavarusteiden ruorimerkintä (CE-merkki)​

EU:n alueella laivoihin asennettavia tuotteita koskee laivanvarustedirektiivin 96/98/EY ja sen muutosten vaatimukset. Laivaan asennettavalla tuotteella tulee olla hyväksyntää osoittava ruorimerkki. Hyväksyntä edellyttää tuotteen testausta sekä vaatimustenmukaisuuden ja valmistuksen laadun arviointia.

Laivavarusteiden ruorimerkintäpalvelut kuuluvat VTT Expert Services Oy:n toiminnan piiriin ja autamme direktiivin mukaisissa menettelyissä.
Lue lisää laivarusteiden ruorimerkintäpalveluistamme.

​​
Kansainväliset pätevyydet

USCG (United States Coast Guard) ja RMRS (Russian Maritime Register of Shipping, Venäjän merirekisteri) ovat hyväksyneet meidät suorittamaan suurimman osan palokoekoodin (2010 FTP Code) mukaisista testeistä sekä soveltuvin osin FSS-säännöstössä (FSS Code) määritettyjä testejä.​


Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00