Sign In

Rakennusosien paloturvallisuuspalvelut

 

​​​

​​Hyväksyntäjärjestelmä

Rakennustuoteasetuksen ​vaikutuksesta siirrytään käyttämään yhteiseurooppalaisia paloluokitusjärjestelmiä. Rakennusosien palonkestävyyttä koskeva luokitusjärjestelmä perustuu EN-standardien mukaisiin koemenetelmiin ja luokitusstandardeihin. Siirtyminen eurooppalaisiin standardeihin on tuotekohtainen ja aikatauluun vaikuttavat mm. yhdenmukaistettujen eurooppalaisten teknisten eritelmien valmistuminen ja tuotteiden CE-merkintä.

Rakennusosat, jolla on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi tai eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA) tai Eurooppalainen arviointiasiakirja (EAD), voidaan CE-merkitä. CE-merkintäjärjestelmän palvelut kuuluvat Eurofins Expert Services Oy:n toiminnan piiriin. Koska ilmakanaville ja kanavanosille ei ole vielä harmonisoitua eurooppalaista tuote-standardia eikä eurooppalaista teknistä hyväksyntäohjetta, niille voidaan hakea tyyppihyväksyntää Eurofins Expert Services Oy:ltä. linkki rakennustuotteiden CE-merkintäpalveltu

Määräykset, luokitukset ja testausmenetelmät

Rakentamismääräyskokoelman osan E1:n mukaan rakennusosat luokitellaan palonkestävyyden osalta luokitusstandardin SFS-EN13501-2 mukaisesti. Luokitusstandardissa on esitetty paloluokkien lisäksi minkä standardin mukaisella menetelmällä paloluokka tulee osoittaa.

Rakennusosien paloluokituksen avulla ilmaistaan se aika minuutteina, joka rakennusosan tulee säilyttää kantavuutensa ja/tai osastoivuutensa. Rakennekokeiden yleiset vaatimukset esitetään standardissa EN 1363-1. Lisäksi on annettu useita rakennetyyppikohtaisia EN -koemenetelmästandardeja.

Teemme testejä kuormittamattomille seinärakenteille standardin EN 1364-1 mukaan. Koe tehdään vertikaaliuunissa ja koekappaleen koko on tyypillisesti 3 m x 3 m. Eristävyys- ja tiiviyskriteeriin voidaan yhdistää myös iskukuormaa koskeva vaatimus (M), jota vaaditaan palomuureilta. Testausvalmiutemme kattavat myös isompien seinärakenteiden testauksen, tarvittavista koejärjestelyistä riippuen testattava rakenne voilla jopa 4 m korkea tai 5 m leveä.

Kuormitetut seinät testaamme standardin EN 1365-1 mukaisesti.

Kuormitetut välipohjat ja katot testataan horisontaaliuunissa standardin EN 1365-2 mukaisesti. Koekappaleen koon tulee olla vähintään 4 m (jänneväli) x 3 m (leveys). Koejärjestely ja kuormitus ovat rakennetyyppikohtaisia.

Teemme testausta myös muiden rakennetyyppikohtaisten menetelmien mukaan, kuten:

  • Ei-kantavat katot EN 1364-2
  • Kantavat palkit EN 1365-3
  • Kantavat pilarit EN 1365-4
  • Portaat EN 1365-6
  • Suojaverhoukset  EN 14135 
  • Terästen palosuojaus ENV 13381-4 ,EN 13381-4 ,EN 13381-8 
  • Betonin palosuojaus  ENV 13381-3, fprEN 13381-3 
  • Kassa- ja arkistokaappien palotestaus  NT FIRE 017 


Testausvalmiudet ja muut palvelut

Testausvalmiutemme kattavat myös isojen koekappaleiden testauksen. Tarvittavista koejärjestelyistä riippuen testattava rakenne voi olla jopa 4m x 5m.

Lisäksi teemme testisuunnitelmia tulosten mahdollisimman laajan hyödynnettävyyden varmistamiseksi sekä EXAP-raportteja testitulosten laajennetun käyttösovellutuksen huomioimiseksi ja luokitusraportteja. Teemme myös testituloksiin perustuvia lausuntoja ratkaisuiden paloteknisestä toimivuudesta (linkki Paloturvallisuuden lausunnot ja asiantuntijapalvelut)

Tarjoamme asiakkaan toivomuksen mukaisesti räätälöityjä tuotekehitystestejä, joissa asiakkaamme voi hyödyntää testilaitteistojamme ja asiantuntijoitamme.

Tarjoamme myös meripuolen palotestausta. Kysy asiantuntijoiltamme lisää rakenteiden hyväksyttämisestä meripuolelle.

Akkreditoitua testauspalvelua

Eurofins Expert Services Oy on akkreditoitu standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 mukaisesti (T001). Asiantuntijoillamme on vahva kokemus erilaisten menetelmien mukaisista hyväksyntätesteistä
Lue lisää: FINASin akkreditoimat pätevyysalueet​.

Katso myösAsiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00