Sign In

Ovien paloturvallisuuspalvelut

 

​​​

​​Rakennustuotteiden hyväksyntäjärjestelmä

EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 vaikutuksesta siirryttiin käyttämään yhteiseurooppalaisia paloluokitusjärjestelmiä. Rakennusosien palonkestävyyttä koskeva luokitusjärjestelmä perustuu EN-standardien mukaisiin koemenetelmiin ja luokitusstandardeihin. Siirtyminen eurooppalaisiin standardeihin on tuotekohtainen ja aikatauluun vaikuttavat mm. yhdenmukaistettujen eurooppalaisten teknisten eritelmien valmistuminen ja tuotteiden CE-merkintä.

Rakennusosat, jolla on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi tai eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), voidaan CE-merkitä. CE-merkintäjärjestelmän palvelut kuuluvat Eurofins Expert Services Oy:n toiminnan piiriin.
Lue lisää: Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä.

Ovien tyyppihyväksyntä

CE-merkinnän mahdollistava palo-ovien tuotestandardi on julkaistu, mutta odottaa vielä harmonisointia (julkaisua Official Journalissa), joka tapahtunee viimeistään kevääseen 2015 mennessä. 

Harmonisointiin asti palo-oville voidaan myöntää kansallinen tyyppihyväksyntä Eurofins Expert Services Oy:ltä
Lue lisää: Rakennustuotteen tyyppihyväksyntä.

Vaatimukset tyyppihyväksynnän osalta on esitetty Ympäristöministeriön asetuksessa Ovien typpihyväksyntä, Ohjeet ​2007. ​
 
Hissinovet hyväksytään hissidirektiivin mukaisesti. Laivoissa käytettävien ovien hyväksyntä perustuu laivavarustedirektiiviin ja ne testataan palokoekoodin IMO 2010 FTP Code mukaisesti.
Lue lisää: Laivojen rakenteiden ja järjestelmien paloturvallisuuden testaus.

Määräykset ja luokitukset oville

Rakentamismääräyskokoelman osan E1:n mukaan rakennusosat luokitellaan palonkestävyyden osalta luokitusstandardin SFS-EN 13501-2 mukaisesti. Oville on Suomessa voimassa paloluokat E 30 – E 120 ja EI2 15 – EI2 240. Lämpösäteilyä läpäiseville rakenteille asetetaan lisäksi suojaetäisyys (W ≤ 10 kW/m2) palavista tarvikkeista tai poistumisteistä. Muissa maissa voivat tulla kysymykseen myös luokat EI1 15 – EI1 240 ja EW 20 – EW 60, jossa W ≤ 15 kW/m2.

Palvelumme ovien paloturvallisuuden testauksessa

Tarjoamme testausta standardin EN 1634-1 mukaan sisältäen mm:
  • P​uuovet, metalliovet, muoviovet
  • Saranaovet, rullaovet, liukuovet, taiteovet/taitto-ovet, paljeovet, lamelliovet
  • Avattavat ikkunat
  • Luukut

Ovet voivat olla esimerkiksi profiili-tai umpiovia. Testaus tehdään pystysuuntaisessa rakenteessa ovien osalta ja kattoon asennettavien luukkujen osalta vaakarakenteessa. Testausta varten ovet, ikkunat tai luukut asennetaan tyypillisesti 3 m x 3 m kokoiseen kiviaineiseen seinään, levyseinään tai muuhun käytäntöä vastaavaan rakenteeseen tehtyyn asennusaukkoon käytäntöä vastaavasti. Myös isompien koekappaleiden testaus on mahdollista. Tarvittavista koejärjestelyistä riippuen testattava rakenne voi olla jopa 4 m korkea tai 5 m leveä.

Hyväksytysti palonkestävyyskokeen läpäisseen koekappaleen koetuloksia voidaan tietyin ehdoin ja rajoituksin laajentaa myös eri kokoisille ja erilailla varustelluille tuotteille, kts. alla palvelumme luokituksista. 

Autamme tarvittaessa palotestaukseen ja hyväksyntään liittyvien koejärjestelyjen suunnittelussa testitulosten mahdollisimman laajan käytettävyyden varmistamiseksi.

Hissinovia testaamme standardin EN 81-58 mukaan. Kokeessa oven yläpuolella on huuva ja erityinen mittauslaitteisto kriteerinä olevan vuodon määrittämiseksi.  

Eurofins Expert Services Oy on akkreditoitu standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 mukaisesti (T001). Pätevyysalueemme on esitetty kansallisen akkreditointielimen FINASin verkkosivuilla www.finas.fiAsiantuntijoillamme on vahva kokemus erilaisten menetelmien mukaisista hyväksyntätesteistä.
Lue lisää akkreditoiduista pätevyysalueistamme.

Teemme myös laivoissa käytettävien rakenteiden ja järjestelmien palotestausta. Kysy asiantuntijoiltamme lisää ovien tai luukkujen hyväksyttämisestä meripuolelle.
Lue lisää: Laivojen rakenteiden ja järjestelmien paloturvallisuuden testaus sekä lausunnot.​

Ovien paloturvallisuuden luokitukset ja lausunnot

Laadimme testitulosten perusteella, luokituksen määrittämiseksi, luokitusraportteja ja tarvittaessa osana luokitusta lisäksi EXAP-raportteja testitulosten laajemman käyttösovelluksen määrittämiseksi. Luokituskriteerit perustuvat standardiin EN 13501-2. 

Katso myösAsiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00