Sign In

Jätekatosten ja jäteastioiden suojaetäisyyden testaus

 

​Testauksella lähemmäksi rakennuksia

Jätekatosten, jäteastioiden ja muiden suojien oikea sijoittaminen pihamaalle on osa kiinteistön paloturvallisuutta. Jätekatoksissa säilytettävä aines ja itse jäteastia ovat yleensä palavaa materiaalia, jolloin uhka syttymisestä on olemassa.

Rakennuksen ja jätekatoksen/jäteastian/muun suojan välinen etäisyys on Suomessa määritelty kiinteillä suojaetäisyyksillä. Näiden noudattaminen tiheässä rakentamisessa on haastavaa.

Uudella testimenetelmällä valmistaja voi osoittaa tuotteensa turvallisuuden myös kiinteää suojaetäisyyttä lähempänä rakennusta.

​Uusi testausmenetelmä suojaetäisyyden määrittämiseen

Uudessa testausmenetelmässä määritetään jätekatokselle tai jäteastialle turvallinen suojaetäisyys rakennuksesta. Testaus tehdään asiakkaan toivomalla suojaetäisyydellä. Testauksessa huomioidaan eri paloskenaariot esim. itsesyttyminen ja tuhopoltto.

Testausmenetelmä on kriteerien osalta yhteneväinen olemassa olevien ohjeiden/määräysten ja harmonisoitujen tuotestandardien kanssa. Menetelmän mukaan testattuja tuotteita on jo sijoitettu menestyksekkäästi kiinteitä suojaetäisyyksiä lähemmäksi rakennuksia.

Testauksen avulla tuotteen valmistaja voi osoittaa tuotteensa suojaetäisyyden rakennukseen. Lisäksi käyttäjä sekä viranomainen voivat tulosten avulla varmistaa jäteastian oikean sijoittamisen.

Testatulle tuotteelle VTT-tuotesertifikaatti

Testauksen läpäissyt tuote voidaan myös sertifioida VTT-tuotesertifikaatilla (VTT sert. R 053). VTT-tuotesertifikaatti on vapaaehtoinen dokumentti, jossa esitetään testituloksiin tai laskelmiin perustuvat tuotteen palotekniset ominaisuudet ja tuotetta yleensä Suomessa / kohdemaassa koskevat vaatimukset.

Kaikki lähtee testaussuunnittelusta

Menetelmän mukainen testaus edellyttää testausten suunnittelua, joka alkaa testauksen kohdentamisella jotta kaikki tuotteen ominaisuudet saadaan huomioitua kokeissa.

Suunnitellaan testaus, j​oka edistää tuotteidenne soveltuvuutta tiheän rakentamisen ympäristöön ja parantaa kilpailukykyä markkinoilla.

Lisätietoa

Suomen pelastusalan keskusjärjestön sivuilla on esitetty kuvaus Eurofins Expert Services Oy:n kehittämästä menetelmästä.
http://www.spek.fi​/loader.aspx?id=51eb8137-d9f3-4653-b0df-5db72be47515

​Palotutkimuksen päivät 2013 / Palontorjuntatekniikka / Pelastustieto. Julkais​u menetelmän kehittämisestä.
Artikkeli uuden menetelmän luomisesta on esitetty sivulta 34 alkaen.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00