Sign In

Erikoistestauksen palvelut menetelmäkohtaisesti

 

​Vakiotestipalveluiden lisäksi meillä on kokemusta mm. alla listattujen standardien/koemenetelmien mukaisesta testauksesta. 

Ota yhteyttä vaikka et löytäisikään listasta etsimääsi testimenetelmää​. Räätälöimme testit tarpeidesi mukaan.​

Tuote

Koe menetelmä

Yhteyshenkilö

Putkien, putkikomponenttien ja letkujen testaus​​
​Muoviputkien testaus (laivat)IMO Res. A 753Kimmo Kaukanen
Putkien ja putkikomponenttien testausISO 19921 ja ISO 19920
Letkujen ja letkukomponenttien testausISO 15541 ja ISO 15542
Veneet -palonkestävät polttoaineletkutISO 7480, liite A Palonkestävyyskoe
Paloturvallisuustuotteet 
PalovaroittimetEN 14604Kimmo Kaukanen
Kaapelikelojen palotestausIEC 60332-1-2 Palonkestävyyskoe kuitukaapeleille (kaapelikela)
Paloletkut ja kelat 
Sammutusjärjestelmät
Sammutusjärjestelmien suuttimien komponenttitestit IMO Res. A.800(19), IMO Res. MSC.265(84), IMO MSC/Circ.1165Mika Hannuksela
Sprinkleri putkien ja putkikomponenttien palonkestävyysUL 1821 Sprinkleri putkien ja putkikomponenttien palonkestävyysMika Hannuksela
Työkoneiden sammutusjärjestelmätFK-127Mika Hannuksela
Sammutusjärjestelmätestausmm. FM 5560, UL 2167Mika Hannuksela
Jäteastioiden suojaetäisyyden testaus 
Jäteastian suojaetäisyyden määritys kokeellisestiEurofins Expert Service sert. R 053, VTT-S-7107-12Kimmo Kaukanen
Räjähdyspeltien lämpötilankestävyys 
Räjähdyspeltien toiminta korkeissa lämpötiloissaEurofins Expert Servicen kehittämä testimenetelmäKimmo Kaukanen
Polttoainetankkien palotestaus
Polttoainetankit (veneet)SFS EN ISO 21487 Veneet -kiinteästi asennetut polttoainesäiliöt bensiinille ja dieselöljylle (kappale 7.3 ja 7.4)Kimmo Kaukanen
SFS-EN ISO 10088 Veneet -kiinteästi asennetut polttoainejärjestelmät ja kiinteät polttoainesäiliöt. Liite B Palokoe
Polttoainetankit (ajoneuvot)EU Direktiivi 2000/8/EC, kohta 6.3.5 palonkestävyys
Palonrajoittimien mekaaniset testit  
(palopeltien durability koesarja)Palonrajoittimet - luotettavuus EN 15650:2010 –ventilation for buildings –fire dampers, kappale 4.3.3.2 Durability of operational reliability ja liite C, Cycling tests.Kimmo Kaukanen
Räjähde- kaasupullo ja ATK-kaappien paloturvallisuus (tähän linkki samaan osoitteeseen kuin palopeltien osalta)
Räjähde-, ATK ja kaasupullokaapitEN 14470-1, EN 14470-2Markus Taipale
Aineiden palotekniset määritykset / vaarallisten aineiden kuljetus

Kiinteän materiaalin ja nesteen testaus määrittämään aineen itsesyttyvyyttä (pakkausluokan määritykseen)

 

33.3 Division 4.2 Substances liable to spontaneous combustion test N.4 Test method for self-heating

Recommendations on the Transport of dangerous goods (fifth revised edition) The Manual of Tests and Criteria –Part III Classification procedures test methods and criteria relating to class 2, class 3, class 4, division 5.1 and, class 8 and class 9 –Section 33 Classification procedures, test methods and criteria relating to class 4 Kimmo Kaukanen

Reagoiminen veden kanssa (pakkausluokan määritykseen)

 

33.3 Division 4.3 Substances which in contact with water emit flammable gases

Jatkuvan palamisen koe nesteille (pakkausluokan määritykseen)

 

Chapter 32.5.2 Test L.2: Sustained combustibility test.

 

Sisustustakat ja kynttilätuotteet
Sisustustakat / Biotakat / hormittomat takatHormittoman takan (polttoainekaukalon omaava sisustustakka) suojaetäisyyden määritys.Kimmo Kaukanen
Kynttilätuotteet 
Kenttätestaus (linkki erikoistestauksen sivulle)
Kentällä suoritettava erikoistestaus / mittausKenttämittaus -lämpötilamittaus (tulisijasta, hormista tai muusta sijainnista), muu lämpötilan / paineen / säteilytehon mittaus.Kimmo Kaukanen
Näytöskokeet 
Näytösluontoisten kokeiden suorittaminen Eurofinsin palotestauksen tiloissaToteutamme myös näytöskokeita palokoehalleissamme. Asiakas voi kutsua mm. asiakkaitaan, lehdistöä tai viranomaisia katsomaan näytöstä. Halutessanne halleihin tai niiden ulkopuolelle voidaan rakentaa katsomo tai esittelytila. Kimmo Kaukanen
Liesiturvalaitteet
Liesiturvalaitteen (hälytin, sähköt pois kytkevä laite, sammutuslaite tai yhdistelmä edellisistä)EN 60335-1, EN 50615Kimmo Kaukanen
Rasvanerottimet
Liekinläpäisykoe rasvanerottimelle.prEN 16282-6Kimmo Kaukanen​
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00