Sign In

Palotestauksen erikoistestaus

 

​​Erikoistestauksessa suunnittelemme ja toteutamme paloasioihin liittyviä testejä. Suurin osa erikoistestauksen toimeksiannoista toteutetaan valmiin standardin mukaisesti. Osa on täysin asiakastarpeeseen räätälöityjä erikoistestejä.  


Selvitämme tarvittavat testit, joita edellytetään tuotteen markkinoille viemiseen Suomessa, Euroopassa, tai muualla maailmassa, sekä valmistelemme ja toteutamme tarvittavat testit. Tarvittaessa suunnittelemme jopa yksilöllisen testausmenetelmän, jos sellaista ei ole valmiina.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä tuotteellesi räätälöity testaus parantamaan tuotteesi kilpailukykyä markkinoilla.

Tilanteita, joissa erikoistestausta tarvitaan

Erikoistestin tarve voi syntyä esimerkiksi seuraavista syistä:

 • Eurofinsin nimettyjen palveluiden joukossa ei ole asiakkaan haluamaa testiä
 • Ruorimerkin edellyttämistä testeistä 
 • Luokituslaitoksen vaatimuksesta (standardi tai erikoistesti)
 • CE-merkintätestimenetelmän muuttumisesta (uusi standardiversio tai muu testauksen aiheuttava vaatimusten muutos) 
 • Kansallisten säännösten muuttumisesta
 • Kansallisten soveltamisstandardien (NAS) vaatimukset aiheuttavat testitarpeen 
 • Vakuutusyhtiön tai viranomaisen vaatimasta selvityksestä
 • Vaatimuksenmukaisuuden varmistamisesta kokeellisesti
 • Ongelman tai onnettomuuden rekonstruktio kokeellisesti
 • Markkinavalvonnan asettamasta vaatimuksesta tai markkinavalvonnan tarpeesta 
 • Osoittaa tuotteen tai tuotteen osan soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen / asennuskohteeseen ja turvallisuus (esim. rakennusvalvonnan vaatimus). 
 • Tuotekehitys
 • Yrityksen markkinoinnin edistäminen
 • Demonstraatiokoe / näytös asiakkaille
 • Ongelmanratkaisu kokeellisesti
 • Kentällä suoritettavan arviointikokeen tarve

Katso vide​oita erikoistestauksen toteutuksista

Esimerkki 1
Video demonstraatiopalokokeesta, jonka Eurofins Expert Services Oy suoritti asiakkaan toiveiden mukaisesti. Koetta varten oli rakennettu hallin ulkopuolelle katettu katsomo, jonne asiakas kutsui vieraitaan seuraamaan koetta.

 
Esimerkki 2
Asiakkaamme julkaisema video. Videossa näkyvän palokokeen suoritti Eurofins Expert Services Oy. Palokoe oli räätälöity asiakastarpeen mukaiseksi.
 


Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00