Sign In

Voiteluaine- ja polttoaineanalyysit

 

​​​​

​Voiteluaineanalyysit jaet​aan epäpuhtauksien ja niiden alkuperän tunnistamiseen sekä voiteluaineiden laatumäärityksiin. Useimmat voitel​uaineanalyysit soveltuvat sekä voitelurasvojen että polttoaineiden analysointiin ja vertailuun.

Kulumishiukkasten perusteella vauriot tunnistetaan ja ennakoidaan

Ensimmäiset merkit komponenttivaurioista näkyvät usein voiteluaineessa. Voiteluainenäytteistä voidaan analysoida kulumametallipitoisuuksia sekä luokitella ja tunnistaa kulumishiukkasia useilla eri menetelmillä.

Voiteluaineen kunnonvalvonta ehkäisee vaurioita

Voiteluaineessa olevat vieraat partikkelit ja muut aineet sekä niiden alkuperä voidaan tunnistaa. Epäpuhtauksiin kuuluvat myös voitelujärjestelmään kuulumattomat nesteet kuten vesi. Hapettuminen ja krakkautuminen ovat voiteluaineiden vanhenemismekanismeja, jotka heikentävät niiden ominaisuuksia. Lisäainepitoisuuksien pieneneminen voi johtaa monenlaisiin ongelmiin voitelussa.

Tarkoitukseen sopivan voiteluaineen käyttö on koneen toiminnan kannalta välttämätöntä. Voiteluainetyyppejä voidaan luotettavasti tunnistaa ja vertailla keskenään.

Tyypillisiä voiteluaineanalyysejä

  • ​Kulumametallipitoisuuksien määritys 
  • Hiukkaslaskenta, partikkelikokofraktiointi 
  • Kulumishiukkasten ja vieraiden aineiden tunnistus 
  • Sakka-analyysit 
  • Vesipitoisuuden ja veden laadun analysointi 
  • Öljytyyppien tunnistus ja vertailu 
  • Öljyn hapettumisen ja muiden kemiallisten muutosten arviointi 
  • Öljyn lisäaineanalyysit 
  • Öljyn viskositeetti- ja värimääritykset 

Kuvan partikkelin analyysillä todettiin laakerivaurio pyyhkäisyelektronimikroskoopin (SEM) ja energia-dispersiivisen röntgenanalysaattorin (EDS) avulla.​

Koostmusanalytiikan muut palvelut
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00