Sign In

Epäorgaaninen analytiikka

 

​​​​​​​​​​

Monipuolisten analyysivalmiuksiemme ansiosta pystymme analysoimaan alkuaineita ja epäorgaanisia yhdisteitä hyvin vaihtelevista näytteistä. Sopiva analyysitekniikka valitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan.

Laaja analyysivalikoima antaa monia mahdollisuuksia

Haastavat näytteet ovat erikoisosaamistamme. Tarvittaessa kehitämme räätälöidyn analyysimenetelmän asiakkaan tuotteelle tai asiakkaan muuta tarvetta vastaavaksi. Tyypillinen tapaus voi olla esimerkiksi tuotekontaminaatioepäily, puhtaustutkimus tai vaatimustenmukaisuuden todentaminen.

Käytettävä analyysimenetelmä riippuu näytetyypistä ja alkuaineesta. Hyvä lähtökohta määrittää alkuainekoostumusta on käyttää röntgenfluoresenssispektrometriaan (XRF) ja tunnistaa epäorgaanisia yhdisteitä kiderakenteen perusteella röntgendiffraktiotekniikkalla (XRD). Yksittäisten alkuaineiden määrittäminen onnistuu myös.

​Mittaustekniikat perustuvat tavallisesti

  • Atomiabsorptiospektrometriaan (AAS)
  • Plasma-atomiemissiospektrometriaan (ICP-AES)
  • Plasma-massaspektrometriaan (ICP-MS)
  • Ionikromatografiaan (IC)
  • Röntgenfluoresenssispektrometriaan (XRF) 


Ep
äorgaanisten yhdisteiden tunnistus tehdään tapauskohtaisesti eri analyysitekniikoita yhdistämällä tai esimerkiksi kiteisten yhdisteiden osalta yksilöllisesti yhdisteen kiderakenteen perusteella käyttäen röntgendiffraktiotekniikkaa (XRD). 

Koostumusanalytiikan muut palvelut

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00