Sign In

Laitemeludirektiivi

 

​​​​

Laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä ulkona käytettäviä laitteita, jotka on asetuksessa erikseen mainittu.


Asetuksessa säädetään laitteiden ympäristömelun raja-arvoista, jotka koskevat asetuksen 3 §:ssä mainittuja laitteita,
Ympäristömelumerkintävaatimuksesta, joka koskee edellä mainittuja laitteita ja lisäksi asetuksen 4 §:ssä mainittuja laitteita, joilla ei ole melurajaa:
  • Melunmittausmenetelmistä
  • Melun ilmoitustavasta ja merkinnästä laitteessa 
  • Meluarvojen eurooppalaisesta tilastoinnista

Asetus perustuu Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiiviin 2000/14/EY - direktiivi ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä – laitemeludirektiivi. 

Asetusta on muutettu kahdesti. Muutoksella no. 953/2006 pienennettiin joidenkin laitteiden melupäästön suurimpia arvoja (3 §) ja tehtiin muutos valvontaviranomaisiin. Muutos no. 1830/2009 koskee valvontaviranomaisia.  

Määräykset löytyvät verkosta


Tämä palvelu siirtyi Eurofins Expert Services Oy:lle 1.6.2016 liiketoimintakaupassa Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa.​ Lue tästä lisää.


 
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00