Sign In

Melumittaukset ja tärinämittaukset

 

​​​​​

​Mittaamme Vihdin Vakolan toimipisteessä käyt​täjään kohdistuvaa ja ympäristöön kantautuvaa melua sekä ihmiskehoon ja käsiin kohdistuvaa tärinää.  Melun ja tärinän mittauksia voidaan tehdä myös muualla​, mikäli olosuhdevaatimukset täyttyvät. 


Melu mitataan yleensä standardisoitujen menetelmien mukaisesti. Keskeiset melunmittausmenetelmämme on akkreditoitu. Eurofins Expert Services Oy on myös laitemeludirektiivin mukainen ilmoitettu laitos. 

Laitemelu on laitemeludirektiivin (2000/14/EY) mukaan mitattava ja ilmoitettava arvo melusta, joka laitteesta leviää ympäristöön. Laitemeludirektiivi koskee vain direktiivissä mainittuja koneita ja laitteita.


Koneiden tärinän ja heilunnan mittaamiseksi Vakolan toimipisteessä on käytössä testirata.

EU:n konedirektiivin mukaan koneen valmistajan on ilmoitettava käyttöohjeissa:

  • Käyttäjän kehoon ja käsiin kohdistuva tärinä. 
  • Käyttäjään kohdistuva melu sekä
  • Koneesta ympäristöön kantautuva melu, ns. laitemelu

Tämä vaatimus koskee kaikkia koneita, myös maatalouskoneita. 

Käyttöohjeessa on ilmoitettava

​Melusta

  • A-painotettu melu työskentelypaikalla, jos se ylittää 70 dB. Jos mitattu melu alittaa 70 dB riittää maininta: Melu työskentelypaikalla on alle 70 dB.
  • C-painotettu melun huippuarvo, jos se ylittää 130 dB.
  • Koneen meluteho, jos melu työskentelypaikalla ylittää A-painotettuna 85 dB.

Tärinästä

  • Käsikäyttöisen ja käsin ohjattavan koneen kahvoista mitattu kiihtyvyys, jos se ylittää 2,5 m/s2, tai maininta siitä, että kiihtyvyys on alle 2,5 m/s2. 
  • Sellaisissa koneissa, joissa käyttäjän kehoon kohdistuu tärinää, on tärinän kiihtyvyys ilmoitettava, jos se ylittää 0,5 m/s2 tai on mainittava, että kiihtyvyys on alle 0,5 m/s2. 
Tämä palvelu siirtyi Eurofins Expert Services Oy:lle 1.6.2016 liiketoimintakaupassa Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa.​ Lue tästä lisää.


OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00