Sign In

Rakennustuotteen tyyppihyväksyntä

 

​​​​​

​​Eurofins Expert Services Oy myöntää rakennustuotteiden tyyppihyväksyntöjä, joiden avulla tuotteen voidaan osoittaa täyttävän kansalliset vaatimukset eli olevan vaatimustenmukainen. Tyyppihyväksyntä koskee tuotteita, joilla ei vielä ole CE-merkintämahdollisuutta.


Rakennustuotteiden tyyppihyväksyntä on Suomessa käytössä oleva rakennustuotteiden vapaaehtoinen hyväksyntämenettely. Tyyppihyväksynnän avulla valmistaja voi osoittaa, että tuote tä​yttää sille lainsäädännössämme asetetut vaatimukset. Tyyppihyväksynnällä hyväksytään sellaisia rakennustuotteita, joilla on vaikutusta olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen.

Muutoksia tyyppihyväksyntäasetuksissa

Vuodenvaihteessa 2017-2018 kumoutuvat rakennustuotteita koskevat tyyppihyväksyntäasetukset, jotka on annettu aiemman maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) nojalla. Taustalla on vuoden vaihteeseen ajoittuva rakentamismääräysten uudistus. Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan uusia tyyppihyväksyntäasetuksia, joista kuitenkaan kaikkia ei ehditä uusia vuoden loppuun mennessä. ​

Lue lisää uutisesta: Pääosa rakennustuotteiden tyyppihyväksyntäasetuksista päättyy 31.12.2017 - Miten käy tyyppihyväksynnöille?​​​

Eurofins Expert Services tyyppihyväksynnän myöntäjänä

Eurofins Expert Services Oy on Ympäristöministeriön valtuuttama rakennustuotteiden tyyppihyväksyntöjä myöntävä toimielin. 

Hyväksyntöjä myönnetään ainoastaan Ympäristöministeriön antamien asetusten mukaisille tuoteryhmille. Tyyppihyväksyntäasetukset ovat ladattavissa maksutta Ympäristöministeriön verkkosivuilla.
Katso tästä Ympäristöministeriön tyyppihyväksyntäasetukset.    

Julkaisemme myöntämämme sertifikaatit ja hyväksynnät osoitteessa www.vtt-todistus.fi. ​​ 

Tässä on suora linkki myöntämiimme tyyppihyväksyntiin.

​Tyyppikokeet ja ulkoinen laadunvalvonta

Jokainen tyyppihyväksyntähakemus käsitellään tapauskohtaisesti noudattaen tyyppihyväksyntäasetuksissa esitettyjä ​vaatimuksia. Tyyppikokeet, laadunvalvontaan liittyvät testit ja testausmenetelmät on määritelty selkeästi tyyppihyväksyntäasetuksissa.

Tarvittaessa opastamme hakijaa uusissa tyyppihyväksynnöissä ja hyväksyntöjen päivityksissä.

Tyyppihyväksyntä voidaan myöntää tyyppihyväksyntäasetusten mukaisille tuotteille, jotka ovat läpäisseet tyyppikokeet ja joiden laadunvalvonnasta on tehty kolmannen osapuolen kanssa laadunvalvontasopimus. Ulkoinen laadunvalvonta suoritetaan vuosittain.

Eurofins Expert Services Oy on akkreditoitu testauslaboratorio ja Ympäristöministeriön valtuuttama laadunvalvonnan varmentaja.
Lue lisää: FINASin akkreditoimat pätev​yysalueet

Kaikki Finasin akkreditoimat testauslaboratoriot löytyvät osoitteesta www.finas.fi

Tyyppihyväksynnän voimassaolo

Ellei toisin ole määrätty, tyyppihyväksynnät ovat voimassa viisi vuotta. Tämän jälkeen sitä voidaan jatkaa mikäli uusintahetkellä olevat vaatimukset täyttyvät.

Sertifikaattihaku.fi

Julkaisemme myöntämämme sertifikaatit ja hyväksynnät osoitteessa www.sertifikaattihaku.fi.
Katso tästä kaikki myöntämämme tyyppihyväksynnät.


Tyyppihyväksynnän hakeminenTäytä lomake siltä osin kun se on mahdollista. Voit täydentää hakemusta vielä myöhemminkin käsittelyn edetessä.

Lisätietoja: Annamaija Naula-Iltanen, puh. 040 530 6749, annamaija.naula-iltanen@​vtt.fi.

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00