Sign In

Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuustodistus (Certificate of conformity of factory production control)

 

Rakennustuotteiden varmentamismenettely voi edellyttää, että ilmoitettu laitos antaa sertifikaatin suoritustason pysyvyydestä (AVCP-luokat 1 ja 1+) ja tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuustodistus (AVCP luokka 2+).


Menettelyyn kuuluu alkutarkastus, jossa tarkastetaan tehtaan toiminta ja laadunvalvontamenettelyt. Sen lisäksi todetaan, että ilmoitettu laitos (AVPC luokat 1+ ja 1) ja valmistaja (AVCP luokka 2+) ovat suorittaneet tuotteelle tarvittavat testaukset hyväksytysti. Yrityksen sisäistä laadunvalvontaa valvotaan ja arvioidaan jatkossa säännöllisesti. Tuotteiden ominaisuuksia seurataan testaamalla näytteitä joko valmistajan (AVPC luokka1) tai myös ilmoitetun laitoksen toimesta (AVCP luokka 1+). Tuotteen suoritustason pysyvyydestä annetaan määrämuotoinen sertifikaatti.

Ilmoitettu laitos

EU:ssä on käytössä ilmoitusmenettely, jolla laitokset valtuutetaan toimimaan erilaisissa Rakennustuoteasetuksen määrittelemissä tehtävissä.

Ympäristöministeriö on ilmoittanut Eurofins Expert Services Oy:n toimimaan testaus-, tarkastus- ja varmentamisorganisaationa.

Sen lisäksi Eurofins Expert Services on myös ilmoitettu toimimaan eurooppalaisia teknisiä arviointeja myöntävänä EOTAn jäsenlaitoksena.

Eurofins Expert Services toimii myös muiden EY:n direktiivien ja tiettyjen kansallisten järjestelmien mukaisena ilmoitettuna laitoksena.

Suomessa ilmoitettujen laitosten toimintaa koordinoi TEM.

Lue lisää rakennustuotteiden CE-merkintäpalveluista.Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00