Sign In

CE-merkinnän kiinnittäminen ja suoritustasoilmoitus

 

​​Rakennustuotteen CE-merkin kiinnittäminen tarkoittaa, että tuotteen valmistus, sisäinen laadunvalvonta ja testit on tehty harmonisoidun tuotestandardin tai ETAn mukaisesti. Lisäksi se tarkoittaa, että ilmoitettu laitos on suorittanut sille kuuluvat tehtävät, jos tuotteen kohdalla niin edellytetään.

 CE-merkinnän kiinnittäminen

 • ​CE-merkintä kiinnitetään niihin tuotteisiin, joista valmistaja on laatinut suoritustasoilmoituksen.
 • CE-merkintä voidaan kiinnittää tuotteeseen, pakkaukseen tai tuotteen mukana tuleviin asiakirjoihin.

 CE-merkintään liitettävät tiedot

 • ​CE-merkinnän ensimmäisen kiinnitysvuoden kaksi viimeistä numeroa 
 • Valmistajan nimi ja rekisteröity osoite tai tunnusmerkki, jonka avulla valmistajan nimi ja osoite on mahdollista määrittää helposti ja sekaannuksitta
 • Tuotetyypin yksilöllinen tunnistenumero
 • Suoritustasoilmoituksen viitenumero
 • Ilmoitetut suoritustasot tasoittain tai luokittain
 • Viittaus sovellettuun tekniseen eritelmään (hEN tai ETA)
 • Ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos sellainen on
 • Harmonisoidun tuotestandardin tai ETAn mukainen aiottu käyttötarkoitus

Suoritustasoilmoitus eli DoP

Keskeinen osa rakennustuotteen CE-merkintää on tuotteen ominaisuuksien suoritustasoilmoitus eli DoP (Declaration of Performance). Valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen ja vastaa sen tietojen oikeellisuudesta.

Suoritustasoilmoituksella valmistaja antaa tietoja tuotteen ominaisuuksista ja se laaditaan, kun rakennustuote saatetaan ensimmäisen kerran markkinoille. Suoritustasoilmoitus laaditaan rakennustuoteasetuksen liitteen III mukaisesti. Liitettä III on päivitetty delegoidulla asetuksella ja on ladattavissa Lue lisää päivitetystä asetuksesta.

Suo
ritustasoilmoituksen toimittaminen
 • ​Suoritustasoilmoitus voi olla sähköinen tai paperimuotoinen.
 • Toimitetaan paperilla, jos vastaanottaja sitä vaatii.
 • Toimitetaan sen jäsenvaltion vaatimalla kielellä missä tuote asetetaan markkinoille.


Komission delegoitu asetus koskien sähköisesti jaettavaa suoritustasoilmoitusta on ladattavissa Lue lisää suoritustasoilmoituksen asetuksesta.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00