Sign In

Koneen EY-tyyppitarkastus

 

​​​​

​Koneen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen ja CE-merkintään liittyvä koneen EY-tyyppitarkastus​​

Koneiden edellytetään olevan EU-alueella konedirektiivin vaatimusten mukaisia. Koneen valmistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että toimittaessaan koneen markkinoille kone täyttää sitä koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. 

​Vain vaatimustenmukaiset koneet saavat liikkua vapaasti EU-alueella. Koneessa oleva CE-merkintä on tästä osoituksena.

EY-tyyppitarkastus on menettely, jolla ilmoitettu laitos varmistaa ja vakuuttaa, että koneen edustava malli täyttää koneasetuksen tai sitä vastaavan direktiivin vaatimukset.

Eurofins Expert Services Oy on konedirektiivin mukainen ilmoitettu laitos (nro 0537). ​Tarkastamme ilmoitettuna laitoksena EY-tyyppitarkastukseen kuuluvia koneita ja turvakomponentteja:
  • Kulkuneuvojen huoltonostimet
  • Henkilöiden tai henkilöiden ja tavaroiden nostamiseen tarkoitetut laitteet, joihin liittyy putoamisvaara yli kolmen metrin korkeudesta
  • Logiikkayksiköt turvatoimintoja varten

Turvatoimintoja varten käytettäviä logiikkayksikköjä ovat esimerkiksi 

  • Turvalogiikat
  • Kaksinkäsinkäyttölaitteiden logiikkayksiköt
  • T​urvaväylien signaalien loogisen prosessoinnin komponentit


Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00