Sign In

Ammattiveneen tarkastusprosessi

 

​​​​

Ammattiveneen tarkastusprosessi käsittää tyypillisesti seuraavat vaiheet

  1. Alkukatselmus, jossa selvitetään aluksen ominaispiirteet ja päätetään tarkastuslaajuudesta ja -menettelyistä. Tässä yhteydessä tehdään myös luettelo tarvittavista piirustuksista ja muista tiedoista, jotka valmistajan on toimitettava.
  2. Sääntöjenmukaisuus esitettyjen piirustusten ja muiden tietojen pohjalta pyritään tarkastamaan ennen rakentamista. Poikkeamat raportoidaan valmistajalle.
  3. Rakentamisen aikana tehdään 1–3 veistämökäyntiä riippuen aluksen koosta, teknisyydestä ja tuotantoaikataulusta. Näistä ensimmäisten aikana tarkastetaan aluksen lujuusrakenteet, sitten seuraa asennusten ja järjestelmien tarkastus, lopuksi tehdään koeajo sekä kallistuskoe.
  4. Tarkastusten jälkeen laaditaan tarkastusselostus, joka toimitetaan TraFiin valmistajan anoessa ammattivenehyväksyntää. Anomus ammattivenehyväksynnästä tulee toimittaa VTT:lle, jotta se voidaan yhdistää tarkastusselostukseen.

​Miten valmistaja voi edistää tarkastusprosessin sujuvuutta?

Prosessi on hyvin vuorovaikutteinen, ja on tärkeää, että valmistajalla on nimetty henkilö tätä työtä varten. On suositeltavaa, että kaikki asianomaiset perehtyvät säännöstöön ainakin oman vastuualueensa vaatimusten osalta viimeistään projektin suunnitteluvaiheessa.

​Neuvomme mielellämme ammattivenesääntöjä koskevissa tulkintakysymyksissä ja otamme palautetta vastaan sääntöjen kehittämistä koskien.​

Lue lisää ammattivenetarkastuksista


Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00