Sign In

Ympäristöteknologioiden todentaminen (ETV) käytännössä

 

​​​

​​Jokaiselle arvioitavalle ratkaisulle laaditaan yhteisen EU-tasoisen ohjeen ja tuotteen alustavan arvioinnin perusteella yksilöllinen todentamisohjelma, joka sisältää tarvittavan määrän testauksia.

Ennen työn käynnistämistä sovitaan myös suorituskykyväittämistä, jotka arvioinnissa todennetaan.

Todentamisen vaiheet

Asiakkaan yhteydenotto todentajaorganisaatioon esim. Eurofins Expert Services Oy:hyn
Tietojen vaihto ja kelpoisuuden tarkistaminen.

Ehdotus
Alustava suoritusväittämä ja saatavilla olevat testaustulokset.

Todentamisen valmistelu
Todentamisorganisaatio, esim. Eurofins Expert Services Oy, määrittää todentamisen parametrit sekä arvioi käytössä olevan aineiston ja päättää tarvitaanko lisätestejä.

Testaus
Testauslaitokset ja analyysilaboratoriot tekevät testejä ja testiraportteja.

Arviointi ja todentaminen
Aineiston loppuarviointi ja todentamisraportti.

Julkaisu
Todentamislausunto rekisteteröidään ja julkaistaan viralisella EU:n E​TV-verkkosivulla.

Todentamisesta syntyy kaksi keskeistä tulosta

  1. Tehdyistä tutkimuksista laaditaan kattava raportti, jota ratkaisun tai teknologian todentamista ehdottanut taho voi käyttää omassa jatkokehityksessä tai tuotteiden markkinoinnissa. 

  2. Todentamisesta laaditaan virallinen lausunto, joka julkaistaan komission toimesta EU:n ETV-verkkosivuilla http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/. Tätä viitettä voi käyttää markkinoinnissa ja muussa kommunikaatiossa. 
Lue lisää 
Ympäristöteknologioiden todentaminen (Environmental Technology Verification ETV​)Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00