Sign In

Tietoturvajärjestelmän sertifiointi ISO 27001

Information Security Management System, ISMS

Tietoturva

​Digitalisoitumisen kautta tietojen turvaamisen tärkeys korostuu. Palvelujen sähköistyminen ja liiketoiminnan verkkoon siirtyminen asettavat entistä tiukempia vaatimuksia tietoturvallisuudelle. Myös voimassa olevan EU:n tietosuoja-asetuksen siirtymäajan päättyminen toukokuussa 2018 lisäsi entisestään henkilötietoihin liittyviä vaatimuksia tietoturvan osalta. ISO 27001 -sertifikaatilla osoitat ​luotettavasti, että asiat tietoturvallisuuden osalta ovat kunnossa.​

​​ISO 27001 -standardi helpottaa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän luomisessa ja ylläpitämisessä

​ISO 27001 -standardi helpottaa keskeisten tietoturvallisuuteen liittyvien kontrollien määrittelyä sekä niiden mitoittamista riskienhallinnan näkökulmasta oikealle tasolle.

ISO 27001-standardia soveltamalla pystyy rakentamaan yrityksen tarpeiden mukaisen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ja ylläpitämään sitä. Järjestelmän tulee huomioida mm. yrityksen toiminnalle asetetut vaatimukset, kuten esimerkiksi lainsäädännön ja asiakkaan vaatimukset.

Järjestelmän avulla voidaan sujuvoittaa tietohallinnon ja ylläpidon prosesseja. Esimerkiksi muutosten ja päivitysten suunnittelu tehostuu, kun dokumentaatiosta huolehditaan ja tietoturvallisuus toimintatapoineen ovat hallinnassa. Liiketoiminnan ja sen jatkuvuuden kannalta yksi suurimmista eduista on tietoturvariskien tunnistaminen ja niiden saaminen hallintaan. 

Sertifioidun tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän etuja

  • ​Auttaa tietojen käsittelyyn ja hallintaan liittyvien prosessien luomisessa, ylläpitämisessä ja kehittämisessä.
  • Tuo selvää kilpailuetua hyvien menettelytapojen käyttöönottamisen ja toiminnan tehostumisen avulla.
  • Yrityksen henkilöstö tulee tietoiseksi tietoturvallisuudesta ja sen vaatimuksista omalle toiminnalleen osana organisaatiota.
  • On osoitus yrityksen toiminnan ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta tietoturvallisuuden osalta.
  • Yrityskuva kehittyy myönteisesti.
  • Mahdollistaa liiketoiminnan laajentamisen uusille alueille, joissa tietoturvallisuudelle on asetettu erityisiä vaatimuksia.
  • Yrityksen sidosryhmien tyytyväisyys lisääntyy ja asiakkaiden suorittamien erillisten arviointikäyntien määrä vähenee, koska järjestelmä on riippumattoman ja puolueettoman kolmannen osapuolen arvioima ja sertifioima.

Eurofins Expert Services ISO 27001 -sertifioijana

Teemme standardin ISO 27001 mukaisia tietoturvallisuusjärjestelmän arviointeja ja sertifiointeja. Arvioijamme ovat kokeneita ja päteviä, ja he auttavat yritystänne tietoturvajärjestelmän sertifiointiin liittyvissä asioissa.

ISO 27001 -esiauditoinnilla voit kartoittaa yrityksesi tietoturvallisuusjärjestelmän kypsyysasteen ja sertifiointivalmiuden.​Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00