Sign In

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden laadunhallintajärjestelmän sertifiointi ISO 13485

 

​​

Standardin ISO 13485 mukaan sertifioitu laatujärjestelmä tarjoaa hyvät toimintatavat yrityksille lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden viranomaisvaatimusten tunnistamiseen ja täyttämiseen. 

Myös moni viranomainen edellyttää lääkinnällisten laitteiden valmistajilta ja siihen liittyviä palveluita tarjoavilta organisaatioilta järjestelmällistä ja määriteltyä lähestymistapaa viranomaisvaatimusten tunnistamiseen ja huomioimiseen. Tätä varten on laadittu terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden laadunhallintajärjestelmästandardi ISO 13485, joka auttaa yrityksiä toteuttamaan omaa strategiaansa huomioiden toimintaympäristön haasteet sekä vallitsevan lainsäädännön ja viranomaisvaatimukset.

Laadunhallintajärjestelmä 
  • auttaa yrityksen toimintaprosessien luomisessa ja ylläpitämisessä. 
  • Järjestelmä tuo selvää kilpailuetua hyvien toimintatapojen käyttöönottamisen ja toiminnan tehostamisen avulla. 
  • Yrityksen henkilöstö tulee tietoiseksi viranomaisvaatimuksista ja se lisää edelleen laatutietoisuutta. 

Laatujärjestelmän sertifiointi on osoitus yrityksen toiminnan vaatimustenmukaisuudesta ja sillä on myönteinen vaikutus yrityksen imagoon. Yrityksen sidosryhmien tyytyväisyys kasvaa ja asiakkaiden suorittamien arviointikäyntien määrä vähenee, kun laatujärjestelmä on riippumattoman ja puolueettoman kolmannen osapuolen sertifioima.

Tilaa Eurofins Expert Services Oy:ltä tunnustettu laatujärjestelmän arviointi ja sertifiointi. Arvioijamme ovat kokeneita ja päteviä sertifioinnin ammattilaisia, jotka auttavat yritystänne laatujärjestelmän sertifiointiin liittyvissä asioissa.​
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00