Sign In

Laatujärjestelmän sertifiointi ISO 9001

 

Sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä tarjoaa hyvät menettelytavat yrityksen laadunhallinnan kehittämiseen ja hallintaan. Laatukustannusten pienentäminen on suunnitelmallista ja jatkuvaa toimintaa, joka kannattaa toteuttaa järjestelmällisesti, toimivilla prosesseilla ja kustannustehokkaasti. 

Tätä varten on olemassa ISO 9001 -standardi, joka auttaa yrityksiä toteuttamaan omaa laatustrategiaansa huomioiden toimintaympäristön haasteet sekä vallitsevan lainsäädännön ja asiakasvaatimukset. Samalla liiketoiminnan laaturiskit saadaan hallintaan.

Laatujohtamisjärjestelmä 

 • auttaa yrityksen toimintaprosessien luomisessa ja ylläpitämisessä
 • tuo kilpailuetua:
    • hyvät menettelytavat 
    • toiminnan tehostuminen 
    • sertifiointi on osoitus yrityksen toiminnan ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta
 • Yrityksen henkilöstö tulee tietoiseksi laatutavoitteista ja laatutietoisuus paranee. 
 • antaa imagohyötyä
 
Yrityksen sidosryhmien tyytyväisyys kasvaa ja asiakkaiden tekemien arviointikäyntien määrä vähenee, koska laatujärjestelmä on riippumattoman ja puolueettoman kolmannen osapuolen sertifioima. 

Tilaa Eurofins Expert Services Oy:ltä tunnustettu laatujärjestelmän arviointi ja sertifiointi. Arvioijamme ovat kokeneita ja päteviä sertifioinnin ammattilaisia, jotka auttavat yritystänne laatujärjestelmän sertifiointiin liittyvissä asioissa. 

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00