Sign In

Johtamisjärjestelmien sertifiointiprosessi

 

​​

​Näin sertifioimme johtamisjärjestelmän

  • Vapaaehtoinen Informaatiotilaisuus
  • Hakemuksen käsittely
  • Vapaaehtoinen ennakkoarviointi
  • Johtamisjärjestelmäkuvauksen arviointi
  • Palautekokous
  • Johtamisjärjestelmän arviointi
  • Korjaavien toimenpiteiden toteutuksen todentaminen (tarvittaessa)
  • Määräaikaisarvioinnit 
  • Sertifioinnissa toimintaa verrataan standardin vaatimuksiin

Johtamisjärjestelmien sertifioinnissa ensimmäisen päätös on määritellä mikä järjestelmä halutaan sertifioida. Se voi olla esim. laatujärjestelmä, joka sertifioidaan ISO 9001 -standardin vaatimusten mukaisesti.


Yrityksen toiminnan pitää olla dokumentoitua

Kun päätös sertifioinnista ja sovellettavasta standardista on tehty, luodaan vaadittavat menettelykuvaukset ja dokumentit, joiden mukaan yrityksen toimintaa arvioidaan.

Usein yrityksessä on jo olemassa jonkinlainen toimintajärjestelmä, joka voi sellaisenaan olla riittävän kattava sertifioitavaksi. Siihen voidaan myös tehdä parannuksia ennen varsinaista sertifiointiauditointia.

Tarvittavat parannuskohteet kartoitetaan esiauditoinnissa, jossa varmistetaan yrityksen toimintajärjestelmän soveltuvuus varsinaiseen sertifiointiauditointiin.

Sertifiointiauditoinnissa tarkistetaan ovatko asiat kunnossa

Sertifiointiauditoinnissa tarkistetaan että yrityksen toiminta on johtamisjärjestelmästandardin mukaista. Käytännössä tämä tarkoittaa toimintojen läpikäymistä menettelykuvausten ja dokumentoinnin avulla. Yrityksen toimintaa myös todennetaan auditoinnin aikana.

Kun sertifiointiauditointi on suoritettu ja korjaavien toimenpiteiden tilanne on kunnossa, voidaan yritykselle kirjoittaa sertifikaatti. Sertifikaatissa on mainittu yrityksen nimi, toiminnan laajuus, sertifiointiin kuuluvat prosessit sekä sertifikaatin voimassaoloaika.

Sertifiointi on tyypillisesti voimassa kolme vuotta, edellyttäen että vuosittaiset seuranta-auditoinnit on tehty auditointiohjelman mukaisesti.

Akkreditoitua toimintaa

Eurofins Expert Services Oy on riippumaton ja puolueeton johtamisjärjestelmien sertifiointiorganisaatio. FINAS on akkreditoinut eli osoittanut päteviksi keskeisimmät Eurofins Expert Services Oy:n järjestelmäsertifiointipalvelut.

Akkreditoituna toimijana sertifioimme laatujärjestelmiä ISO 9001:2008- ja ISO 13485:2003 -standardien mukaisesti sekä ympäristöjärjestelmiä ISO 14001:2004 -standardin mukaisesti. Lue lisää: Finasin akkreditoimat pätevyysalueet. 

Lisäksi sertifioimme laatujärjestelmiä OHSAS 18001- ja SFS EN 14065 -standardien mukaisesti.


Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00