Sign In

Energianhallintajärjestelmä ISO 50001

 

ISO 50001 -standardi pohjautuu kansainvälisesti tunnustettuun ISO 9001 -standardiin ja painottaa vahvasti energiatehokkuuden jatkuvaa parantamista. 

Sertifiointi osoittaa asiakkaillenne, työntekijöillenne ja sidosryhmillenne, että yritys kantaa vastuun energiankäytön pienentämisestä. Se osoittaa myös, että asioita hoidetaan systemaattisesti ja vaikuttavasti. Vankka sitoutuminen energiatehokkuuteen hyödyttää sekä ympäristöä että organisaation taloudellista tulosta. ISO 50001 -standardia voidaan käyttää yksin tai se voidaan integroida osaksi muita johtamisjärjestelmiä. 

Energianhallinta
  • Järjestelmällistä energian huomioon ottamista yrityksen eri toiminnoissa
  • Tavoitteena on jatkuva energiankulutuksen vähentäminen ja saavutetuissa parannuksissa pysyminen
  • Energiankäyttöön liittyvien vaikutusten tunnistaminen
  • Tavoitteiden asettaminen
  • Toimenpiteistä sopiminen ja niiden toteuttaminen
  • Toimenpiteiden seuranta
  • Tavoitteiden tarkistaminen ja jatkotoimenpiteistä päättäminen

Energianhallintajärjestelmällä
  • Parannetaan energiatehokkuutta ja energiasäästöstä tulee systemaattista
  • Toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan seurata

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00