Sign In

Osaamisvaatimukset: Siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristäjä

 

​Sertifikaatista käytetään myös nimeä siltojen vedeneristäjä.

Siltojen vedeneristäjän henkilösertifikaatin hakijalta edellytetään alla mainittua työkokemusta sekä henkilösertifiointikoulutuksen suorittamista kokonaisuudessaan.

Työkokemus

Henkilösertifioidulta siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristäjältä edellytetään rakennusalan työkokemusta yhteensä vähintään kolmen vuoden ajalta sisältäen vähintään vuoden verran työkokemusta siltojen tai muiden liikennöityjen alueiden vedeneristystöistä tai ko. vedeneristeiden korjaamisesta oman henkilösertifikaattinsa pätevyysalueen mukaan.

Henkilösertifiointikoulutus

Siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristäjälle suunnattua henkilösertifiointikoulutusta järjestää Rateko
www.rateko.fi

Työnäyttö

Näyttö annetaan portfoliomuotoisena. Portfolionäytössä dokumentoidaan näytön antajan aikaisempia työkohteita siinä laajudessa, kun henkilösertifikaatin suorittaminen edellyttää. Näyttöaineistoksi hyväksytään hakuvaiheesta laskettuna viiden edellisen vuoden/työkauden aikana tehdyt vedeneristykset, joista vähintään yksi kohde tulee olla alle kolme vuotta vanha.

Näyttöaineiston minivaatimukset
Epoksitiivistykset ja bitumikermieristykset

a) yhteensä vähintään 3000 m2 suuruisen alueen osalta siltakansien, pihakansien tai muiden liikennöityjen alueiden uudis- tai korjaustöitä siten, että vähintään puolet edellä mainitusta pinta-alasta (1500 m2) on tehty siltakansilla

tai

b) siltakansien, pihakansien tai muiden liikennöityjen alueiden uudis- tai korjaustöitä vähintään 12 eri siltakannella, pihakannella tai muulla liikennöidyllä alueella siten, että vähintään puolet edellä mainitusta määrästä (6) on siltakansia

tai

c) siltakansien uudis- tai korjaustöitä vähintään 6 eri siltakannella, lisäksi näytön anta-jalla on oltava siltakansien, pihakansien tai muiden liikennöityjen alueiden työkoke-musta yhteensä vähintään 1500 m2 suuruisen alueen osalta.

Mastiksieristykset ja nestemäisenä levitettävät vedeneristeet:


a) yhteensä vähintään 2000 m2 suuruisen alueen osalta siltakansien, pihakansien tai muiden liikennöityjen alueiden uudis- tai korjaustöitä siten, että vähintään puolet edellä mainitusta pinta-alasta (1000 m2) on tehty siltakansilla.

tai

 b) siltakansien, pihakansien tai muiden liikennöityjen alueiden uudis- tai korjaustöitä vähintään 12 eri siltakannella, pihakannella tai muulla liikennöidyllä alueella siten, että vähintään puolet edellä mainitusta määrästä (6) on siltakansia

 tai

 c) siltakansien eristystyötä tai eristeen korjaustöitä vähintään kuudella (6) eri siltakannella, lisäksi näytön antajalla on oltava lisäksi siltakansien, pihakansien tai muiden liikennöityjen alueiden työkokemusta yhteensä vähintään 1000 m2 suuruisen alueen osalta.

Henkilösertifikaatin hakeminen Omasertifikaatti.fi -verkkopalvelussa

Hae sertifikaattia Omasertifikaatti.fi -verkkopalvelussa. Liitä mukaan todistus henkilösertifiointikoulutuksesta. Rekisteröidy maksutta palvelun käyttäjäksi osoitteessa www.omasertifikaatti.fi. Palvelussa voit jatkossa toimittaa sertifikaatin ylläpitoon tarvitsemasi dokumentit ja todistukset, päivittää omia tietoja ja maksaa vuosimaksun.

Raportointi ja täydennyskoulutus

Sertifikaatin voimassaolo edellyttää mm. raportointia ja osallistumista täydennyskoulutuksiin. Siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristäjän raportointi - ja täydennyskoulutusvaatimukset

Lue lisää henkilösertifioinnista

Osaamisvaatimukset
Raportointi ja täydennyskoulutus- vaatimukset
Hyvä tietää, kun tilaan toimeksiantoja henkilösertifikaatin haltijalta​
Tietoa ja ohjeita Omasertifikaatti.fi -palvelusta
Tietoa sertifikaatin hakijalle ja haltijalle
Sertifikaattien maksutavat 

Sertifikaattien hinnat
Henkilösertifikaattikortti
Henkilösertifikaattimerkki
Voimassaolevat henkilösertifikaatit 
Työkohdepöytäkirjat 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

​​Henkilösertifioinnin asiakaspalvelu

Sähköposti  
henkilosertifiointi@vtt.fi

Puhelin  040 150 5862
Avoinna Ma-pe 10.00-11.30​​

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00