Sign In

Osaamisvaatimukset: Rakennusterveysasiantuntija

 

​​

Henkilösertifioitu rakennusterveysasiantuntija on terveydensuojelulain  (763/1994) mukainen ulkopuolinen asiantuntija.

Rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifikaatin hakijalta edellytetään alla mainittua peruskoulutusta, työkokemusta ja valmentavan koulutuksen suorittamista kokonaisuudessaan.

Valviran internetsivuilla on julkaistu ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyyksistä, asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen V-osa.

http://www.valvira.fi/-/terveydensuojeluviranomaisen-ulkopuolisten-asiantuntijoiden-patevyysvaatimuksista-uudet-ohjeet

Rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifikaattia tulee hakea viiden (5) vuoden kuluessa henkilösertifiointikoulutuksen suorittamisesta. Viiden vuoden määräajan edellytys on, että sertifikaatin hakija on valmentavan koulutuksen jälkeen suorittanut täydennyskoulutuksen.

Peruskoulutus

Rakennusterveysasiantuntijalta edellytetään rakentamisen (talonrakennus- tai LVI-ala) alalla suoritettua korkeakoulututkintoa, aiempaa ammatillista korkea-asteen tutkintoa tai sitä vastaava tutkintoa taikka aiempaa teknikon tai sitä vastaavaa tutkintoa. Tai luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettua ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa, aiempaa ammatillista korkeakoulututkintoa tai sitä vastaavaa tutkintoa tai aiempaa teknikon tai sitä vastaavan tutkintoa.

Henkilösertifiointikoulutus

Rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifiointikoulutus on kokonaislaajuudeltaan 45 op. Koulutus koostuu A, B ja C-osioista sekä opinnäytetyöstä.

 • Osio A = Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen ja torjunta. Vähintään 13 op.
 • Osio  B = Rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, rakenne- ja tuotantotekniikka ja juridiikka. Vähintään 14 op.
 • Osio C = Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka. Vähintään 3 op.

 

Yllä mainittujen koulutusosioiden  lisäksi rakennusterveysasiantuntijan tulee tehdä vähintään 15 op:n laajuinen opinnäytetyö, jolla osoitetaan eri osa-alueiden merkityksen ymmärtäminen

Katso tästä lopputyöohje

Rakennusterveysasiantuntijan A-, B- ja C-koulutusosioiden sisältö on kuvattu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeet. Osa V. Valvira 2016.

Valvira-asumisterveysasetuksen soveltamisohje

Rakennusterveysasiantuntijan valmentavaa koulutusta antavat taulukossa mainitut VTT:n hyväksymät oppilaitokset.

  Oppilaitos                                                                                             Osio A      Osio  B    Osio C 

​   Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut

XXX

  Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate   

X X X

  Lapin ammattikorkeakoulu

X        X      X
​  Metropolia Ammattikorkeakoulu​X​X​X

  RATEKO

X X X

​  Satakunnan ammattikorkeakoulu

X

X

  Savonia-ammattikorkeakoulu

X​​X
​  Turun ammattikorkeakouluX​​X

 

Katso tästä rakennusterveysasiantuntijan (RTA) henkilösertifiointiin valmentavan koulutuksen järjestäjän vaatimukset

RTA-opiskelijoille, joilla ei ole rakennusteknistä koulutusta, suositellaan luettavaksi alla mainitut kirjat ja lähteet ennen henkilösertifiointikoulutuksen aloittamista

  • Neuvonen Petri Kerrostalot 1975- 2000. Rakennustietosäätiö, 2015.
  • Siikanen, Unto. 2014. Rakennusfysiikka. Perusteet ja sovelluksia. Rakennustieto Oy. Helsinki. 256 s.
  • Sandberg Esa. 2014. Sisäilmasto ja ilmastointijärjestelmät. Talotekniikka-julkaisut Oy.
  • www.hometalkoot.fi

 

AHOToinnin ansiosta voit suorittaa opinnot nopeammin

Rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifiointikoulutuksen laajuus määräytyy opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen perusteella. Koulutukseen hakeutuvalle voidaan tehdä  AHOTointi eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Aiemmat pätevyydet ja opintosuoritukset voidaan lukea hyväksi RTA -opintoihin. AHOToinnin ansiosta voit suorittaa opinnot nopeammin, eikä sinun tarvitse opiskella asioita, jotka jo osaat. Olethan yhteydessä AHOTointiin liittyvissä asioissa suoraan oppilaitokseen.

Alla olevasta linkistä löydät lisätietoa ahotoinnista (Valviran soveltamisohje osa V -Asumisterveysasetuksen pykälä 21) sekä Ahot-lomakkeen rakennusterveysasiantuntija RTA  (liite 1)

http://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/asumisterveys

AHOT-menettely RTA- ja SISA-koulutuksiin tuleville

Työkokemus

Henkilösertifioidulta rakennusterveysasiantuntijalta edellytetään vähintään kolmen (3) vuoden työkokemusta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä.

Työkokemus osoitetaan tarvittaessa työtodistuksilla ja CV:llä.

Henkilösertifikaatin hakeminen Omasertifikaatti.fi -verkkopalvelussa

Hae sertifikaattia Omasertifikaatti.fi -verkkopalvelussa. Liitä sähköiseen hakemukseen mukaan todistus henkilösertifiointikoulutuksesta ja opinnäytetyöstä sekä kasvokuva. Liitä mukaan myös CV ja tarvittaessa myös työtodistukset.

Rekisteröidy maksutta palvelun käyttäjäksi osoitteessa www.omasertifikaatti.fi. Palvelussa voit jatkossa toimittaa sertifikaatin ylläpitoon tarvitsemasi dokumentit ja todistukset, päivittää omia tietoja ja maksaa vuosimaksun.

Raportointi ja täydennyskoulutus

Sertifikaatin voimassaolo edellyttää mm. raportointia ja osallistumista täydennyskoulutuksiin. Katso rakennusterveysasiantuntijan raportointi - ja täydennyskoulutusvaatimukset

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

​Henkilösertifioinnin asiakaspalvelu

Sähköposti  
henkilosertifiointi@vtt.fi

Puhelin  040 150 5862
Avoinna Ma-pe 10.00-11.30​​

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00