Sign In

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen menetelmät (AHOT-menettely) RTA- ja SISA-koulutuksiin tuleville

 

​​

​Terveydensuojelulaissa (1237/2014) säädetään, että henkilöllä on oltava suoritettuna STM:n edellyttämä koulutus sekä osaamistesti tai henkilön on hyväksytettävä aiempi koulutus, työkokemus ja muu osaaminen (ns. AHOT = aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen). Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeissa (Osa V. Valvira 2016) ohjeistetaan myös AHOT-menettelyä koskien RTA-, SISA- ja KVKT-pätevyyksien vaatimaa osaamista.

Koulutuksen järjestäjä vastaa kokonaisuudessaan AHOT-menettelystä. Menettelyyn hakeudutaan lähettämällä oppilaitokselle hakemus, jonka liitteenä on täytetty AHOT-lomake sekä hyväksilukuun vaikuttavat liitteet ja aiempien suoritusten opintojaksokuvaukset. Lomakkeet löytyvät soveltamisohjeen (Valvira 2016, osa V) liitteinä 1-3. http://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/asumisterveys.


Miten paljon osaamista AHOT-menettelyllä voi saada hyväksytettyä?

Henkilön aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen kuuluu henkilökohtainen kokonaisvaltainen osaamisen tunnistaminen, eikä pelkästään aikaisemmin suoritettujen opintojaksojen vastaavuuden arvioiminen sisältöjen osalta. Henkilön työkokemus antaa lisäosaamista, joka jostain opintojakson sisällöstä voisi jäädä puuttumaan. Samoin aikaisempaa osaamista täydentävät esim. eri tutkimusmenetelmien käytön henkilösertifikaatit. Samannimisten opintojaksojen sisällöt muuttuvat koko ajan kaikissa oppilaitoksissa, joten mitään yksinkertaista ahotointitaulukkoa ei voida luoda AHOT-menettelyn pohjaksi, vaan AHOT on tehtävä jokaisen henkilökohtaisen osaamisen perusteella; henkilön opintojakson suoritusajan, täydennyskoulutuksen sekä työkokemuksen määrän ja sisällön mukaan.

Aiemmin suoritettujen tutkintokoulutuksien rakennusalan opintojen sisällöt ovat vastanneet joidenkin opintojaksojen osalta RTA- ja SISA- pätevyyksien osaamisvaatimuksia. Rakennusalan tutkintokoulutuksista on useimmiten hyväksytty vastaavina opintoina rakennusfysiikan ja korjausrakentamisen opintojen suoritukset. Sisäympäristöön liittyvää osaamista on eniten korvattu ympäristöteknologian ja ympäristötieteiden tutkintokoulutuksien opintojaksojen suorituksilla. Sekä menetelmän osaamisen henkilösertifiointi että työssä hankitun osaamisen näyttö esim. kuntotutkimusraportti on hyväksytty vastaavien tutkimusmenetelmien osaamiseksi.

Tähän mennessä henkilöt ovat saaneet 0-45 op hyväksytettyä AHOT-menettelyssä. Korvaavuus voi olla kokonaissuorituksen hyväksyntä tai osittainen hyväksyntä, niin että opetukseen ei tarvitse osallistua, mutta osaaminen on näytettävä valmentavan koulutuksen järjestäjälle esim. tenttimällä vastaava osaamisalue tai itse tehdyllä tutkimuksella raportteineen. Mikäli korvaavuus on hyväksytty joko valmentavassa koulutuksessa tai AHOT-menettelyssä yhdessä oppilaitoksessa, niin se on samalla hyväksytty myös muissa Eurofins Expert Services Oy:n hyväksymissä oppilaitoksissa.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

​Henkilösertifioinnin asiakaspalvelu

Sähköposti  
henkilosertifiointi@vtt.fi

Puhelin  040 150 5862
Avoinna Ma-pe 10.00-11.30​​

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00