Sign In

Veneiden vaurioselvitykset

 

Eurofins Expert Services Oy tekee vaativia vaurioselvityksiä veneille ja niiden rakenteille, materiaaleille ja komponenteille. Selvitykset voivat liittyä vaurioiden syy-seuraussuhteiden selvitykseen, onnettomuustutkimuksiin, korjausehdotuksiin sekä päätöksentekoon erilaisissa reklamaatio-, tuotekehitys-, tai vikaantumistapauksissa.

Vaurioselvitykset koostuvat erilaisista analyyseista

  • Kohteen paksuusmittauksista sekä visuaalisesta ja NDT- tarkastelusta 
  • Materiaalinäytteiden koostumuksen määrittelystä; lujitemuoveilla usein kovettumisasteen ja lujitepitoisuuden määrityksestä, metalleilla mikrorakenne-, ja kovuusmäärityksistä 
  • Murtopinnan tutkimuksesta 
  • Epäpuhtauksien ja korroosiotuotteiden kemiallisista analyyseista 
  • Näytekappaleen lujuusominaisuuksien mekaanisesta testauksesta 
  • Rasituskokeista (UV, suolasumu, kosteus, lämpö) 

Analyysien tuloksia verrataan referenssiarvoihin, jotka voivat esimerkiksi suunnitteluarvoja tai standardien antamia arvoja.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00