Sign In

Hajuselvitykset

 

​​​​​

​Harva ympäristöhaitta koetaan yhtä selvästi kuin haju. Epämiellyttävän hajun esiintyminen vähentää alueen viihtyisyyttä.

Hajuhaittaan voidaan vaikuttaa
Hajuhaittaan voidaan vaikuttaa kaavoituksella ja laitoksen prosessisuunnittelulla. Hajuhaitan vähentäminen edellyttää objektiivista hajun kartoittamista sekä teknisiä ra
tkaisuja. Haju tulisi määrittää ihmisnenällä. 

Olemme kehittäneet hajun määritys- ja vähentämismenetelmiä, sekä edistäneet tietoutta hajuista.

Tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa YVA-selvityksissä, maankäytön suunnittelussa ja asukasyhteistyössä. Prosessimuutosten tai vähentämistekniikoiden vaikutukset hajun esiintymiseen tarjoavat tärkeää tietoa laitoksille investointien toimivuudesta. 


Määritysmenetelmät soveltuvat mm. sellu-, elintarvike- ja kemianteollisuuden laitoksille, jätteen- ja jätevedenkäsittelyyn ja maatalouden hajuille.

Kenttähavainnointi
Kenttähavainnointi on hajun esiintymisen ainoa suora määritysmenetelmä, jossa koulutettu ryhmä havainnoi ympäristössä esiintyvää hajua. Menetelmällä määritetään hajun leviäminen, hajun esiintymistiheys (% kokonaisajasta) ja tarvittaessa hajun miellyttävyys ja häiritsevyys.

Asukaspaneelitutkimus
Asukaspaneelitutkimus on viihtyisyyshaitan suora määritysmenetelmä, jossa ympäristön asukkaat toimivat havainnoitsijoina. Menetelmällä määritetään hajun aiheuttama viihtyisyyshaitta, hajun leviäminen ja esiintymistiheys.

Väestökysely
​Väestökysely on gallup-tyyppinen kysely kirjeitse, puhelimitse tai sähköisesti. Menetelmä antaa tietoa viihtyisyyshaitasta, hajun leviämisestä ja esiintymistiheydestä.


Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00