Sign In

Messinkikomponentin vauriotutkimukset

 

​Eurofins Expert Servicesin messinkikomponenttien vauriotutkimuksia käytetään esim. kun halutaan selvittää vesijohtojärjestelmien vuotojen aiheuttajia.


Messinkikomponentin vaurioselvitys koostuu materiaalin vaatimuksenmukaisuuden tutkimuksesta, jossa määritetään metalliseoksen kemiallinen koostumus, kovuus ja mikrorakenne, murtopintatutkimuksesta mikroskopian (OM, SEM) avulla sekä pintoihin tarttuneiden ainesten kemiallisista analyyseistä (esim. XRF, XRD, FTIR, SEM-EDS). Analyysituloksia peilataan kohteesta ja käyttöympäristöstä saatuihin kokemusperäisiin tai mitattuihin tietoihin.

Vaurioselvityksen lopputuloksena saadaan selville komponentin vauriomekanismi ja käsitys vaurioon johtaneista syistä. 

Vuotojen taustalta löytyy usein messinkikomponentin vaurio

Messinkikomponenttien vauriot ovat yleisiä vesijohtojärjestelmien vuotojen aiheuttajia. Pienten komponenttien murtumista aiheutuu kiinteistöissä vuosittain suuria vesivahinkoja. Tyypillisiä messinkikomponentteja ovat putkiyhteet, mutterit, liittimet ja hanat. 

Vauriot voivat johtua esimerkiksi valmistusvirheistä (sisäiset jännitykset, metallin väärä mikrorakenne tai seostus), ulkoisista kuormituksista (mutterin ylikiristys) tai kemiallisesta ympäristöstä (veden laatu, pinnoille päässeet aineet).

Messinkikomponenteilla käyttöikää lyhentävää korroosiota voi tapahtua epäedullisissa olosuhteissa. Usein esimerkiksi messinkiset kierreosat kärsivät vetojännityksen ja kemiallisen ympäristön yhteisvaikutuksesta syntyvästä jännityskorroosiosta, joka voi ilmetä komponentissa vasta käytön myötä. Toinen messingeille tyypillinen korroosiomekanismi on sinkinkato. 

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00