Sign In

Polttomoottorien vaurioanalyysi

 

​Polttomoottorien vauriot voivat tulla kalliiksi, sillä yksittäisen komponentin vaurio voi pahimmillaan tuhota koko moottorin. Polttomoottorien vaurioanalyysillä selvitetään, miksi vaurio tapahtui.

Vauriotutkimuksella vauriomekanismin tunnistamiseen

Vauriomekanismin tunnistaminen vauriotutkimuksella on vaurion syyn selvittämisen tärkein vaihe. Moottorikomponentin murtumis- tai säröytymismekanismi saadaan usein selville murtopinnan tarkastelulla. Korroosio- ja kulumismekanismeja voidaan selvittää useilla tehokkailla menetelmillä ja arvioida niihin johtaneita syitä. Lisäksi polttoaine-, voiteluaine- ja kulumametallianalyysit paljastavat usein ratkaisevaa tietoa vaurion aiheuttajasta.

Vaurion syyn löytäminen vaurioanalyysin tuloksena

Vauriotutkimusten ja taustatietojen perusteella arvioidaan vaurioon johtaneita syy-seuraussuhteita. Yleisimmät vaurioiden aiheuttajat jaetaan kolmeen ryhmään: käyttövirheet, asennusvirheet sekä valmistus- ja materiaalivirheet.

Vaurioanalyysin perusteella osataan kohdistaa korjaavat toimenpiteet oikein ja osoittaa riippumattomasti vauriosta vastuussa oleva taho.

Palvelumme 

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00