Sign In

Putkistojen kuntotutkimukset ja vuotoselvitykset

 

​​

Teemme putkistojen kuntotutkimuksia ja vuotoselvityksiä kaikentyyppisiin rakennuksiin. Toimitamme asiakkaalle esimerkiksi jäljellä olevaan putken seinämäpaksuuteen perustuvan​ arvion korjaustarpeesta ja korjauksen ajankohdasta.


Putkistojen kuntotutkumuksella selvitetään LVV-järjestelmien eri osien kunto. Näin varmistetaan mahdollisten korjausten oikea ajoitus ja vältetään turhat investoinnit.

Kuntotutkimustulosten pohjalta voidaan arvioida LVV-järjestelmän eri osien korjaustarpeita, korjaustöiden ajankohtaa sekä ns. vaihtoehtoisten saneeraustapojen käyttömahdollisuuksia LVV-verkoston eri putkiosuuksilla.

Teemme putkistojen kuntotutkimuksia ainetta rikkomattomilla eli NDT-menetelmillä.  Putkistojen kuntotutkimuksissa hyödynnetään Eurofins Expert Services Oy:n laajaa osaamista rakenne- ja materiaalitekniikan puolelta. Kuntotutkimuksia tekevät kokeneet asiantuntijat nykyaikaisilla laitteistoilla.

K​untotutkimuspalveluihin sisältyvät syvälliset korroosiotutkimukset sekä eri putkimateriaalien nopeaan syöpymiseen liittyvät materiaalitekniset laboratorioanalyysit. Tarkastamme myös kiinteistöjen lämpökeskuksia. Kuntoarvioon voi sisältyä esimerkiksi putkilämmönvaihtimien jäljellä olevan eliniän arviointi.

Vesi-, ilma- ja lämpövuodot

Palvelumme käsittävät putkistovuotojen sekä rakenteiden ilma- ja lämpövuotokohtien paikantamisen. Putkistovuodot paikannetaan vesivuodon etsintään tarkoitetulla korrelaattorilla tai vaihtoehtoisesti merkkiaineilmaisimella. Vuodot voidaan paikantaa myös sähköakustisella paikantamislaitteella tai ultraääni-ilmaisimella. Rakenteiden ilma- ja lämpövuotokohdat etsitään infrapunalämpökameralla ja tiiviysmittauksilla.

​FISE-pätevöitynyt kuntotutkija

Kuntotutkijamme erityisasiantuntija Jukka Saarenpää on FISE-pätevöitynyt lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija​.Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00