Sign In

​Koneelliset ovet: Rakennustuotteiden CE-merkintä ja konedirektiivin vaatimukset

 

​​

Rakennustuotteiden CE-merkintä muuttuu pakolliseksi 1.7.2013. Muutos koskee myös koneellisia tai käsikäyttöisiä ovia ja portteja. Valmistajalla on ensisijainen vastuu EU:n markkinoille saatettavien rakennustuotteiden CE-merkinnästä. 


Eurofins Expert Services Oy on standardin EN 13241-1 mukainen ilmoitettu laitos. Palvelumme ovat valmistajien, maahantuojien tai jakelijoiden apuna kaikissa CE-merkinnän vaiheissa.

Koneelliset ovet ovat rakennustuotteita, mutta ne määritellään myös koneiksi. Niitä koskee rakennustuoteasetuksen lisäksi myös konedirektiivi. Standardi SFS-EN 13241-1 + A1 Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit on harmonisoitu standardi, joka pohjautuu rakennustuoteasetukseen ja konedirektiiviin. Standardi säätelee koneellisten ja käsikäyttöisten ovien CE-merkintää.

Konedirektiivi ei koske käsikäyttöisiä ovia. Ne CE-merkitään rakennustuoteasetuksen mukaan. Ovien turvallisuus tulee kuitenkin varmistaa testaamalla käyttöturvallisuus.

Meiltä saat ovien, porttien ja puomien vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen sisältyvät ilmoitetun laitoksen tekemät testit ja tarkastukset, jotka on määritelty standardissa SFS-EN 13241-1 + A1.

Testauspalvelumme kattavat


  • Vesitiiviys 
  • Vaarallisten aineiden vapautuminen 
  • Tuulenpaineen kestävyys 
  • Lämmöneristävyys 
  • Ilmanläpäisevyys 
  • Pitkäaikainen vesitiiviys, lämmöneristävyys ja ilmanläpäisevyys 
  • Turvallinen avautuminen 
  • Törmäysvoimat 

Turvallinen avautuminen ja törmäysvoimat liittyvät keskeisesti koneturvallisuuteen. Teemme ovien, porttien ja puomien turvallisuustarkastelut harmonisoidun standardin SFS-EN 13241-1 + A1 mukaisesti. Testeissä ja tarkastuksissa sovelletaan lisäksi mm. seuraavia standardeja: SFS-EN 12445, SFS-EN 12453, SFS-EN 12604 ja SFS-EN 12605.

Eurofins Expert Services Oy on standardin EN 13241-1 mukainen ilmoitettu laitos. Palvelumme ovat valmistajien, maahantuojien tai jakelijoiden apuna kaikissa CE-merkinnän vaiheissa, olipa kyseessä teollisuus-, liike- tai toimistorakennusten erilaiset ovityypit tai autotallin ovet ja portit.

Lue lisää rakennustuotteiden CE-merkintäpalveluista​.



Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00