Sign In

Elektroniikan eliniän hallinta

 

​​

Elektroniikalta vaaditaan luotettavuutta ja monissa tapauksissa myös pitkää tai ainakin tunnettua elinikää. Olennaista hyvälaatuisten ja luotettavien tuotteiden toteuttamisessa on laadun ja luotettavuuden suunnittelu. 

Luotettavuussuunnitellussa (DfR, Design for Reliability) käytetään erilaisia analyysi- ja varmennusmenetelmiä esim. vika- ja vaikutusanalyysiä (FMEA, Failure Mode and Effects Analysis), suunnittelusääntöjen soveltamista sekä erilaisia mallinnus- ja varmennustekniikoita.

​Testaus, ennustemallit ja kenttävikatiedot kertovat  luotettavuudesta

  • Elektroniikan luotettavuudesta, vikamekanismeista ja eliniästä saadaan tietoa:
  • Keräämällä ja analysoimalla kenttävikatietoja
  • Luotettavuus- ja elinikätestien avulla
  • Teoreettisten vika-taajuuden ennustusmallien, kuten MIL-HDBK-217F, Notice 2 avulla

Luotettavuus- ja elinikätestit käytännössä

Elektroniikan luotettavuuteen vaikuttavat suunnittelun lisäksi sen valmistamiseen käytettävät osat, komponentit ja materiaalit, valmistusprosessit sekä tuotteeseen koko sen elinkaaren aikana kohdistuvat rasitukset. Tuotteessa käytettyihin teknologioihin ja käyttöolosuhteisiin liittyvät tekijät onkin selvitettävä tai tunnettava hyvin. Tärkeimmät
tuotteen valmistuksen jälkeiset vaiheet ovat varastointi, kuljetus, asennus sekä varsinainen käyttö- ja ylläpitovaihe.

Luotettavuus- ja elinikätestaus pähkinänkuoressa

  • Selvitetään tuotteessa käytetyt teknologiat, rakenteet, osat, komponentit ja materiaalit mahdollisine vikamekanismeineen
  • Selvitetään elinkaaren eri vaiheiden käyttöolosuhteet
  • Suunnitellaan testi tai testien yhdistelmä luotettavuusvaatimusten varmistamiseksi
  • Toteutetaan testi(t) alku-, väli- ja loppumittauksineen
  • Tehdään testeissä syntyneiden vikojen analyysi
  • Lasketaan ja esitetään tulosten perusteella päätelmät tuotteen vikamekanismeista ja luotettavuusparametreista (esim. vikataajuus, elinikä)​​​

Lue lisää esitteestä: Elektroniikan luotettavuu​den ja eliniän varmistaminen.​

Katso myös


Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00