Sign In

Säätestaus kertoo kestääkö rappaus seinässä säässä kuin säässä

16.12.2014

​​​​​​​​

​​Suomessa rakennusten rapattujen julkisivujen pitää kestää ankariakin sääolosuhteita; erilaisia lämpötiloja ja ilman kosteuksia, sadetta, tuulta, auringon paistetta ja mikrobiologisia rasituksia. Lisäksi arkinen elämä jättää julkisivuihin omat jälkensä. Kestävä rappaus sietää myös iskuja ja kolhuja.

Testaus todellisilla säätiloilla paljastaa toimivuuden

VTT Expert Services Oy:ssä julkisivujen ja niiden rappausjärjestelmien kestävyyttä testataan todellisia säätiloja vastaavissa olosuhteissa. Säärasituksen testauksessa julkisivun rakenne on kahden tilan välissä. Toiseen tilaan säädetään erilaisia ulkoilman sääolosuhteita ja toisessa vallitsevat asunnon normaalit sisäolosuhteet.

”Testauslaitteessa ulkoilman lämpötila vaihtelee -20 °C pakkasasteesta jopa +60 °C lämpötilaan. Ilman kosteutta vaihdellaan välillä 50-90 %. Tuulta simuloidaan puhaltimilla ja auringon paistetta infrapunalämmityslaitteistolla. Sadettajat huolehtivat ohjelmoitavalla jaksotuksella todenmukaisesta sadesäästä. Esimerkiksi lämmöneristeen kastumista seurataan jaksoittain otettavilla kosteusnäytteillä.” kertoo VTT Expert Services Oy:n tuotepäällikkö Pekka Sipari.

Julkisivuilta ja niiden osilta vaaditaan säätestauksessa hyvää lämpö- ja kosteusfysikaalista toimintaa ilman kosteusvaurioita. Lisäksi säärasitukset eivät saisi aiheuttaa liiallisia muodonmuutoksia.

Rappausjärjestelmä on muutakin kuin pinnoite

Rappausjärjestelmän osia ovat tyypillisesti lämmöneriste ja sen kiinnikkeet, erilaiset laastit ja lopullinen pinnoite. Testaus kohdistuu koko järjestelmään. Rakennekokonaisuuden on toimittava suunnitellulla tavalla kaikissa olosuhteissa, jotta rakennus pysyisi kunnossa ja terveenä.

”Säärasituksen yhteydessä testataan mm. vesihöyrynläpäisevyys, vedenimukyky ja vedenpitävyys. Ulkopinnaan vesihöyrynläpäisevyys on keskeinen ominaisuus, jotta rakenteisiin ei kertyisi kosteutta. Vedenimukyky ja vedenpitävyys puolestaan kertovat kuinka hyvin rappaus estää veden pääsyn ulkoapäin julkisivupinnoitteen läpi.” tarkentaa VTT Expert Services Oy:n tuotepäällikkö Hannu Hyttinen.

”Lisäksi testataan mm. tuulikuorman ja pakkasenkestävyyttä, Suomen sääolosuhteita aidosti vastaavilla tavoilla.”

Hyvä tartuntalujuus ja iskunkestävyys kertovat arjen kolhut kestävästä rappauksesta

Rappauksen näkyvän puolen osalta tärkeitä testattavia ominaisuuksia ovat tartuntalujuus ja iskunkestävyys.

Tartuntalujuus kertoo kuinka hyvin rappausjärjestelmän osat pysyvät kiinni alustoissaan. Testaus toteutetaan vetotesteillä koekappaleista, jotka ovat käynyt läpi säärasitustestit.

Samaan tapaan tarkistetaan tuotteen iskunkestävyys.

”Testissä simuloidaan pääasiassa ihmisen aiheuttamia vaurioita esim. tavaroiden heittelyä, potkuja jne. Testaus tehdään pudottamalla rappauspinnan päälle erilaisia kuormituskärkiä eri etäisyyksiltä. Tuloksena arvioidaan rappauspinnan kestävyyttä.”

Testatuilla tuotteilla ja oikealla asennuksella maaliin

Testattujen ja hyväksyttyjen tuotteiden käyttö antaa lähtökohdat pitkäikäisen ja kestävän rappauksen tekemiseen.

”Kun tuotteet ovat kunnossa, nousee asennus tärkeään rooliin. Valmistajan ohjeiden mukaan tehty asennus ratkaisee lopputuloksen ja rappausjärjestelmän toimivuuden osana tervettä ja toimivaa rakennusta.” summaa Sipari.

VTT Expert Services on osaava ja luotettava testauskumppani

Osaaminen ja monipuoliset kokeelliset valmiutemme auttavat ratkaisemaan tuotteisiin ja tuotantoon liittyviä toiminnallisia ongelmia.

Laitteistoillamme selvitetään mm. lujuus-, kestävyys-, akustisia, lämpöteknisiä tai muita toiminnallisia ominaisuuksia eri olosuhteissa tuotteen elinkaaren aikana. Olosuhdekokeissa esim. sääolosuhdetestauksessa selvitetään mm. lämpötilan, kosteuden, auringon säteilyn ja kulutuksen vaikutuksia.


​​

 

 

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00