Sign In

Kosteusmittaustulosten vaatimusten mukainen raportointi

16.4.2018

​​

Kosteusmittauksista laaditaan yksinkertainen mittauspöytäkirja työmaalla. Kosteusmittausraportti on mittauspöytäkirjaa laajempi dokumentti, jonka liitteenä mittauspöytäkirja voi olla. Kosteusmittausten tekijä laatii raportin itse. 

Raportissa mittaustapahtuma tulee esittää siten, että raportin lukija ymmärtää, millä menetelmällä, millaisesta rakenteesta, miltä syvyydeltä ja milloin mittaus on suoritettu. Ulkoilman ja sisäilman olosuhdemittaustulokset (T ja %RH) tulee liittää mukaan, koska ne muodostavat reunaehdot rakenteiden toiminnan ja kosteusmittaustulosten analysoimiselle. Kosteusmittauksista ja mittausraportin laadinnasta on annettu ohjeita esimerkiksi Lattian- ja seinänpäällysteliiton julkaisuissa Betonirakenteiden kosteusmittaus ennen päällystämistä 2007 sekä ohjekortissa RT 14-10984 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 2010. Hyvä raportti on selkeä, ytimekäs ja helppolukuinen. 

​Mittausraportin tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Mittauskohdetiedot (osoite, yhteyshenkilö yhteystietoineen) ja mittausajankohta

 • Mittaajan yhteystiedot (sekä päiväys ja allekirjoitus raportin lopussa)

 • Kohteen kuvaus (huoneisto/tila, rakenneratkaisu, betonilaatu, valupäivä jne.)

 • Tehtävän kuvaus (miksi kosteusmittauksia tehdään)

 • Mittausmenetelmän kuvaus (miten mittaus tehtiin: mittapäiden asennushetki, tasaantumisajat, lukemien ottohetki jne.)

 • Käytetyt mittalaitteet (mittalaitetyyppi, mittapäiden numerot, kalibrointiajankohta)

 • Sisä- ja ulkoilman lämpötila ja suhteellisen kosteus

 • Mittaussyvyydet

 • Mittaustulokset (RH ja T sekä mittausvirhetarkastelu)

 • Tulosten tulkinta

 • Johtopäätökset

 • Piirros mittauskohdista (mittauspisteiden sijainti pohjakuvissa)

 • Valokuvia (mittauspisteestä, mahdollisesta vauriosta, vaurion syystä jne.)

Mittausmenetelmän kuvauksessa kerrotaan, onko kyse esimerkiksi viilto-, porareikä- tai näytepalamittaus ja kuvataan lyhyesti mittaustapa. Kerrotaan esimerkiksi, miten mittapisteen tiivistys on tehty, miten mittapiste on puhdistettu, mittapäät asennettu, kauanko mittapäät tasaantuivat mittausrei’issä ja mikä oli lukemienottohetki. Jos kyseessä on RT-ohjekortin mukainen mittaustapa, voidaan viitata RT-ohjekorttiin.

Mittaustulosten tarkastelussa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, onko mittaukset suoritettu oikeassa lämpötilassa ja onko mittapisteen ja sisäilman olosuhteen välillä lämpötilaeroa. Raportissa tulisi lyhyesti analysoida mittausvirhettä aiheuttaneita tekijöitä, jos niitä on, arvioida mittausvirheen suuruutta ja mittausten luotettavuutta. Esimerkiksi lämpötilaerojen aiheuttama mittausvirhe tulee huomioida tulosten tulkinnassa. 

Kosteusmittausten tilaajan tulisi raportin perusteella yksiselitteisesti tietää, mihin jatkotoimenpiteisiin tulee ryhtyä. Mikäli esimerkiksi betonialustan päällystettävyyden raja-arvot alittuvat, tulee raportissa rohkeasti kertoa, että alusta on riittävän kuiva lattiapäällysteen asentamiselle. Jos betoni on liian märkää, tulee raporttiin kirjata, että rakenne ei ole päällystettävissä, vaan kuivatusta tulee jatkaa. Raportin laatija voi antaa ohjeita kuivumisen tehostamiselle, esimerkiksi lämpötilan nosto, ilmanvaihdon parantaminen tai koneellisten kuivaimien käyttö. Lisäksi raportissa voidaan ehdottaa uusintamittausta, jos sellaista tarvitaan ja arvioida uusintamittauksen ajankohtaa.

Katariina Laine​

DI, Rakennusterveysasiantuntija VTT-C-20463-26-14, tiimipäällikkö
Vahanen Rakennusfysiikka Oy​

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00